Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

INFORMACJA Z REALIACJI ZADAŃ UJĘTYCH W "PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY GRYFICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2014"

Rada Miejska w Gryficach uchwałą Nr XLI/505/2013 z 29.12.2013 przyjęła „Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2014” zwany dalej programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm./, nakładając na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Coroczna współpraca prowadzona jest zgodnie z przyjętymi zasadami: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Bieżąca współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się za pośrednictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z przyjętymi w programie celami, zadaniami i trybami ich realizacji, są to głównie:

 1. Urząd Miejski w Gryficach;
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 3. Gryficki Dom Kultury;
 4. Miejska Biblioteka Publiczna;
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wśród priorytetowych zadań, realizowanych przy pomocy dotacji z budżetu gminy były zadania z zakresu kultury fizycznej. Zadania te w większości realizują kluby sportowe, które w roku 2014 otrzymały dotację w następujących kwotach oraz inną pomoc:

1)      Miejski Klub Sportowy „SPARTAw Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic – 91.000,00 zł; bezpłatne korzystanie z pomieszczeń na stadionie oraz boiska jak i udostępnianie sali konferencyjnej na spotkania i zebrania, pomoc przy organizacji imprez sportowych;

2)      Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,LUKS" w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego – 17.000,00 zł; bezpłatne korzystnie z pomieszczeń przy ul. Rodziewiczówny, pomoc przy organizacji imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Gryfic;

3)      Ludowy Zespół Sportowy ,,BŁĘKITNI” Trzygłów

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, na terenie Trzygłowa – 42.500,00 zł; bezpłatne korzystanie z pomieszczeń oraz boiska na terenie Trzygłowa, pomoc w organizacji meczów oraz zawodów sportowych;

4)      Klub Sportowy ,,Orzeł’’ Prusinowo

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, na terenie Prusinowa – 42.500,00 zł; bezpłatne korzystanie z pomieszczeń oraz boiska na terenie Prusinowa, pomoc w organizacji meczów ligowych oraz zwodów sportowych;

5)      Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki LOK – Liga Obrony Kraju w Gryficach – Klub Sportów Obronnych „BASZTA” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej w Gryficach – 10.000,00 zł; pomoc przy organizacji imprez sportowych – turniejów strzeleckich pod patronatem Burmistrza Gryfic;

6)      Miejski Klub Strzelectwa Sportowego ,,BASZTA” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy ul. Niechorskiej w Gryficach – 4.000,00 zł; pomoc przy organizacji imprez strzeleckich pod patronatem Burmistrza Gryfic, udostępnienie dla Klubu terenu po starej strzelnicy wojskowej;

7)      Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy ,,CHROBRY’’ w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki
i piłki ręcznej oraz organizacja czwartków lekkoatletycznych – 34.000,00 zł; pomoc przy organizacji imprez sportowych;

8)      Uczniowski Klub Sportowy „SZACH” w Gryficach

Organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu szachowego – 8.000,00 zł; pomoc przy organizacji cyklicznych turniejów szachowych pod patronatem Burmistrza Gryfic;

9)      Klub Piłkarski „OLDBOY” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów – 4.500,00 zł; Klub działa przy MKS „SPARTA” Gryfic mają udostępnione boiska zaplecze na stadionie miejskim w Gryficach;

10)   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,UŚMIECH" w Gryficach – Szkółka Piłkarska „DIEGO” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa wśród dzieci w zakresie piłki nożnej – 19.500,00 zł; pomoc
w organizacji turniejów pod patronatem Burmistrza Gryfic, oraz zawodów sportowych, udostępnienie Sali, pomieszczeń socjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach;

11)   Klub Sportowy ,,MASTERS” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarskim dla oldbojów – 3.000,00 zł;

12)   Klub Rowerowy „GRYFLAND” w Gryficach

Udział w Pucharze Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych – 2.000,00 zł; pomoc przy organizacji imprez rowerowych;

13)   Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY  Z  JEDYNKI” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej, przy Gimnazjum Nr 1 w Gryficach – 3.000,00 zł; pomoc przy organizacji turniejów, udostępnienie pomieszczeń oraz sali na treningi;

14)   Międzyszkolny Klub Koszykówki „SHOT” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej, przy Gimnazjum Nr 2 w Gryficach – 1.500,00 zł; pomoc przy organizacji turniejów, udostępnienie pomieszczeń oraz sali na treningi;

15)   Stowarzyszenie Siatkarskie „PLAS-GRYFICE” w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 3.000,00 zł; pomoc w organizacji zawodów sportowych, udostępnienie sali oraz zaplecza na treningi;

16)   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 4 w Gryficach

Profilaktyka zdrowotna dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających sport we wczesnym wykrywaniu „CUKRZYCY” – 2.000,00 zł; pomoc w organizacji oraz udziału w imprezach sportowych, udostępnienie pomieszczeń na organizację spotkań, narad oraz konferencji z udziałem sporowców oraz specjalistami;

17)   Gryficki Klub Motocyklowy „GRYF” w Gryficach

Organizacja imprez sportowo-turystycznych oraz popularyzacja sportu motorowego – 3.000,00 zł; pomoc w organizacji imprez sportowo-turystycznych;

18)   Miejski Klub Sportowy „SPARTA” w Gryficach

Organizacja cyklu imprez sportowych pod nazwą „Gminna Liga Sołectw w Piłce Nożnej” – 4.896,16 zł; Klub realizował zadanie skierowane dla reprezentacji sołectw Gminy Gryfice w piłce nożnej, pomoc przy organizacji rozgrywek.

19)   Klub Sportowy ,,RZEMIEŚLNIK w Gryficach

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie brydża sportowego – 1.830,00 zł; opłata za wystawienie reprezentacji Gryfic do rozgrywek w klasie okręgowej brydża sportowego w sezonie 2013/2014, pomoc przy organizacji stałych treningów oraz zawodów.

Z Klubami sportowymi zostały podpisane stosowne umowy na realizację powierzonych zadań. Przy wypełnianiu oraz składaniu ofert na realizację zadań oraz składaniu końcowych sprawozdań była okazywana stosowna pomoc. Rozliczenia z przekazanych środków odbywały się sukcesywnie, do wysokości poszczególnych transz. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji zostały złożone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Organizowane były również cykliczne spotkania z przedstawicielami klubów sportowych, przy rozpoczęciu każdorazowo sezonu piłkarskiego wiosna, jesień z przedstawicielami policji.

Odbywały się również spotkania z przedstawicielami wszystkich klubów sportowych omawiających zagadnienia związane ze sportem w Gminie Gryfice.

Ochotnicze Straże Pożarne działają w formie stowarzyszeń. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie funkcjonowania straży w związku z realizacją ich zadań ratowniczo-gaśniczych, jednak gmina udziela też znacznej pomocy przy organizacji zawodów sprawnościowych i konkursów wiedzy o ratownictwie i zapobieganiu pożarom. Taki konkurs odbył się w ramach gminnych eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” w dniu 4 kwietnia 2015 r.
w Urzędzie Miejskim w Gryfiach pod nazwą ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

 Z nieodpłatnych pomieszczeń biurowych korzystają:

 1. Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 2. Oddział Związku Inwalidów Wojennych, Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
 3. Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI”,
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
 5. Polski Związek Głuchych,
 6. Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

Wiele organizacji korzysta z nieodpłatnego najmu sal konferencyjnych na zebrania. Przy realizacji swoich zadań wszystkie stowarzyszenia mogły liczyć na wsparcie ze strony Urzędu
w postaci pomocy przy organizacji spotkań, zebrań, zawodów, rozgrywek sportowych,  drukowania dyplomów, zaproszeń czy podziękowań.

 Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach w roku 2014 kontynuował współpracę z organizacjami pozarządowymi:

 1. Gminny Klub Ligi Ochrony Przyrody- Klub dla dorosłych oraz Koła Łowieckie „REGA” i „DZIK” w Gryficach pozytywnie opiniowali Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w Gminie Gryfice na 2015 r.
 2. Fundacja Międzynarodowa na rzecz zwierząt VIVA wzorem lat ubiegłych przeprowadziła zbiórkę puszek zlokalizowaną między innymi w ZOO Markecie przy ul. Klasztornej w Gryficach. Uzbieraną kwotę przeznaczono na zakup karmy dla psów i kotów. Wolontariusze zrzeszeni w tej organizacji udzielają wsparcie
  w uświadamianiu społeczeństwa. Dzięki ich działaniom szereg zwierząt znajduje nowych właścicieli.
 3. Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi. Działacze tej organizacji świadczą pomoc
  w zakresie utrzymania czystości i porządku gminy. Z uwagi na swą stałą obecność
  w terenie, ujawniają dzikie wysypiska, które sukcesywnie są likwidowane.

Ze środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane następujące zadania:

I. Na zasadzie otwartego konkursu ofert zrealizowane zostało  zadanie pt. „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie Gryfic oraz zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gryfice w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnym formom niedostosowania społecznego” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”.  Zajęcia terapeutyczne odbywały się na terenie szkół podstawowych nr 3 i 4. Nie udało się zrealizować zaplanowanych zajęć w gimnazjach ze względu na brak zainteresowania, gdyż uczniowie gimnazjów uczestniczą w dużej liczbie zajęć szkolnych w ramach realizowanych projektów unijnych.

W szkołach podstawowych zajęcia  socjoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę miały na celu niwelowanie deficytów rozwojowych, różnego rodzaju problemów dydaktycznych, pokonywanie lęków i nieśmiałości oraz wskazanie rodzicom metod postępowania i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 8 rodziców dzieci kl 0-I oraz 64 dzieci ze szkół podstawowych z klas 0 – III.

Zajęcia w świetlicach wiejskich prowadzone były w czasie trwania wakacji letnich, odbywały się cyklicznie. W każdej z dziesięciu świetlic: Stawno, Smolęcin, Barkowo, Trzygłów, Kukań/Wołczyno, Rybokarty, Wilczkowo, Prusinowo, Otok, Przybiernówko/Grądy odbyły się 4  półtoragodzinne  spotkania, na których dzieci poznawały techniki plastyczne, utrwalały znajomość zasad bezpieczeństwa, zasady zdrowego stylu życia, poznawały nowe gry i zabawy sportowe. W spotkaniach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem brało udział w jednym cyklu około 90 dzieci, co jest dowodem na to, że takie działania są potrzebne.

Dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w grudniu zorganizowana została wycieczka do Niechorza, Trzęsacza i Rewala. Udział w wycieczce wzięło 36 dzieci. Podsumowaniem wycieczki był seans filmowy pt. „Uwolnić Mikołaja”.

W ramach realizacji zadania SIS zakupiło laptopa, który niezbędny jest do prowadzenia dokumentacji stowarzyszenia.

Udzielona dotacja przeznaczona została na:

- wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia w kwocie 11.940,00 zł,

- zakup laptopa  1.200,00 zł

- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, koszty administracyjno-biurowe, transport, wstępy do muzeum i kina oraz zakup prowiantu na wycieczkę w kwocie  6.860,00 zł.

Na realizację zadania udzielona została dotacja w wysokości 20.000,00 zł.

II. Drugim, ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 zadaniem zrealizowanym na zasadzie otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem było powierzenie realizacji zadania publicznego było zadanie pt. „Prowadzenie Klubu Abstynenta  „Rega” w Gryficach”. Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta REGA zrealizowało zadanie, którego celem było propagowanie życia w trzeźwości, wspieranie i integracja rodzin
z problemem alkoholowym, stworzenie alternatywy na spędzanie  wolnego czasu, pomoc
w powrocie do życia w społeczeństwie i uregulowaniu swoich spraw rodzinnych.

 Środki finansowe pochodzące z dotacji zostały wykorzystane na:

 • opłaty związane z utrzymaniem pomieszczenia, w którym ma swoją siedzibę stowarzyszenie (czynsz, media, telefon, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup gazu do ogrzewania) i wyniosły 7.676,01 zł,
 • wynagrodzenie gospodarza klubu i za prowadzenie księgowości 6.602,00 zł,
 • wyjazdy integracyjne i wycieczki trzeźwościowe członków klubu i ich rodzin  1.100,00 zł,
 • koszty związane z organizacją festynu trzeźwości, który odbył się w czerwcu w Trzygłowie (zakup nagród, kiełbasek, słodyczy, ciasta, pieczywa i opłata za oprawę muzyczną na zabawie) 2.241,80 zł,
 • adaptacja i remont nowych pomieszczeń klubu 4.380,19

 

Ogólna kwota udzielonej i rozliczonej dotacji wyniosła: 22.000,00 zł.

W harmonogramie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 ujęte było również zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”.

Ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Gryfice – półkolonie”, na które zaplanowana została kwota  5.000,00 zł.

Na ogłoszony 29.05.2014 r. otwarty konkurs ofert nie wpłynął żaden wniosek.

Ogólna kwota przekazanych na realizację zadań będących zadaniami własnymi Gminy w formie otwartych konkursów ofert wyniosła 42.000,00 zł. Dotacje zostały udzielone w obszarze – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oprócz zadań statutowych, realizowanych przez instytucję na terenie gminy, Gryficki Dom Kultury w 2014 r. współpracował z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, związkami
i stowarzyszeniami, wspomagając je bezpłatną pomocą rzeczową i osobową m.in.  udostępnieniem sal na spotkania okazjonalne, próby grup artystycznych, obsługą artystyczną (programy artystyczne w wykonaniu zespołów GDK) i techniczną (obsługa akustyczna) podczas uroczystości,  współorganizacją imprez kulturalno-rekreacyjnych itp., m.in.:

 1.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gryficach

- udostępnianie sali na spotkania okazjonalne wraz z obsługą m.in.:

  „Dzień Kombatanta”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Zwycięstwa”

- oprawa artystyczna w wyk. zespołów z GDK 

 1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Gryficach

- udostępnianie sali na spotkania okazjonalne wraz z obsługą min. „Spotkanie wielkanocne”,

- oprawa artystyczna spotkań okazjonalnych w wyk. zespołów GDK,

- współpraca w ramach „Klubu Seniora” (spotkania 2 x w miesiącu),

- współpraca w ramach prowadzenia zespołu wokalnego „Gryficzanie”.

     3.  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach

- zajęcia (próby sceniczne) grup teatralnych i tanecznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (2 x w tygodniu)

-  udostępnianie sal i obsługa akustyczna  spotkań i imprez m.in. „spotkania urodzinowe przy muzyce”, „XX-lecie OREW i WTZ”,

-  udział grup artystycznych OREW i WTZ w imprezach  org. przez GDK min. „Dzień

  Dziecka”, „Noc Świętojańska”,

-  wystawy rękodzieła w Muzeum i Galerii „Brama”.    

     4.  Związek Drużyn ZHP „Rega”

 - udostępnianie Muzeum i Galerii „Brama” i sal domu kultury do działań harcerzy.

 - współpraca przy organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych i programów m.in.: „Bezpieczne ferie z GDK”, „Dzień Dziecka”.  

     5. Liga Obrony Kraju; Klub Strzelecki „Baszta”, Klub Motocyklowy „Gryf”

 - współpraca przy organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych org. przez GDK m.in.:

        „Noc Świętojańska”, „Dzień dziecka”,

 - udostępnienie  aparatury nagłaśniającej na imprezy.

     6. Polski Związek Niewidomych Koło w Gryficach

 -  oprawa artystyczna uroczystości „Święto Białej Laski”

     7. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 - współpraca przy organizacji projektów i imprez kulturalno-rekreacyjnych m.in.: „Bezpieczne ferie z GDK”, „Dzień Dziecka”,

     8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „UŚMIECH”

- współpraca w ramach organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci

 - udostępnienie sal wraz z obsługą techniczną na uroczystość  X-lecie Stowarzyszenia

     9. Ochotnicza Straż Pożarna Zarząd Miejsko-Gminny Gryfice

- współpraca w ramach prowadzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP,

- współpraca przy organizacji imprez i programów min. „bezpieczne ferie”, „Dzień Dziecka”, „Noc Świętojańska”,

- obsługa artystyczna min. „turniej wiedzy pożarniczej”, „Dzień Strażaka”. 

     10. Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic

- współorganizacja wystaw okazjonalnych w Muzeum i Galerii „Brama”,

- obsługa akustyczna „Bieg Niepodległości”.

     11. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki”

- udostępnianie sali na spotkania „Klubu Amazonek” (raz w miesiącu)

     12. Związek Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Gryficach

- użyczanie aparatury nagłaśniającej

     13. Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych

- użyczanie sali na spotkania 

     14. Związek Emerytowanych Nauczycieli

- obsługa artystyczna imprez okazjonalnych „Dzień Edukacji”, „Dzień Seniora”

     15. Liga Ochrony Przyrody Koło Gryfice

- użyczanie sali z obsługą akustyczną             

     16. Związek Żołnierzy RP Koło 24 Gryfice

 - użyczenie sali na spotkanie okazjonalne wraz z obsługą „Dzień Kobiet”

     17. Civitas Christiana

 - użyczanie powierzchni reklamowych (gabloty)

     18. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Tarantule”

- współpraca w ramach prowadzenia Zespołu Piosenki i Ruchu „Tarantule” (współfinansowanie, pomoc osobowa podczas występów i wyjazdów zespołu)

  Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach współpracowała z takimi organizacjami jak:

- UKS Szach- Kółko szachowe w bibliotece, warsztaty szachowe,
- Polski Związek Filatelistów Koło Nr 3 Gryfice - Miasto- współorganizowanie spotkań w ramach Marzycielskiej Poczty, wystawy;
- Civitas Christiana - spotkania, pogadanki, projekcje filmów, wystawy
- Związek Sybiraków Koło Terenowe w Gryficach - bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na działalność statutową Koła, wystawy.

- stowarzyszenie uniwersytet trzeciego wieku, udostępnianie sal, współorganizacja różnego rodzaju imprez czytelniczych

- ZHP, Związek Drużyn Rega współorganizowanie imprez czytelniczych

- Fundacja WOŚP -  udostępnienie pomieszczeń dla wolontariuszy 

- Gryfickie Towarzystwo Kultury - wystawy, współpraca przy tygodniu biblioteka

- Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy - spotkania z autorami książek

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic - współorganizowanie konkursu wiedzy o ziemi gryfickiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w celu pomocy rodzinom najbardziej dotkniętym  ubóstwem,  do dnia 6 lutego 2014 r. realizował umowę z 2013 r. z Caritas Archidiecezją Szczecińsko- Kamieńską w Szczecinie na odbiór żywności  z magazynów Caritas w Golczewie. W ramach programu wydawane były  artykuły spożywcze - 16 asortymentów: mleko, ser topiony, koncentrat pomidorowy, płatki kukurydziane, mielonka wieprzowa, cukier, dżem, mąka, ryż, kasza gryczana, ser żółty,  makaron świderki, herbatniki, klopsiki, olej, groszek z marchewką.  Żywność była magazynowana i wydawana /zgodnie z wydanym pozwoleniem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryficach/ w pomieszczeniach po byłym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej przy ul. Wałowej 21 b.

W okresie do 6 lutego 2014 r. wydano 5136,65 kg żywności o wartości  15.409,95 zł.

W tym okresie  z  artykułów  spożywczych  korzystały 246 rodzin tj. 814 osób. 

Z programu PEAD 2013 r. korzystały głównie rodziny wielodzietne, bezrobotne oraz osoby ubogie, niepełnosprawne lub z długotrwałą chorobą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach zawarł umowę partnerską na rzecz realizacji projektu ,,Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie  7.2.2  Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest od: 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2015 r. i obejmuje działania  na rzecz  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjonujących na terenie północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego  - tj. w powiatach: gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, polickim oraz m. Szczecin i m. Świnoujście.

Celem projektu jest kompleksowe wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej dla  osób w wieku od 15-64 lat oraz wzmocnienie  podmiotów ekonomii społecznej poprzez szkolenia, poradnictwo, partnerstwo i promocję ekonomii społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej nie wnosi wkładu własnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach kolejny rok realizował projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn.:
„Aktywni = Samodzielni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt systemowy w ramach VII Priorytetu POKL był realizowany w partnerstwie.

Celem ogólnym projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w powiecie gryfickim i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Środki finansowe na realizację projektu na rok 2014 wynosiły: 194 456,00 zł, w tym wkład własny z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla beneficjentów co stanowiło kwotę 19 445,60 zł.

Na każdego beneficjenta w ramach aktywnej integracji przypadała kwota pośrednia 5 770,00 zł.

W okresie od miesiąca kwietnia do grudnia 2014 r. były wypłacone uczestnikom projektu systemowego zasiłki celowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych- 68 świadczeń o łącznej wysokości 19 455,60 zł.

Ośrodek jako współorganizator akcji „Serce plus Święta” aktywnie poszukiwał sponsorów. Pracownicy ośrodka wraz z wolontariuszami pełnili dyżury  w dyskontach, zajmowali się pakowaniem i wydawaniem paczek. Przygotowano 141 paczek oraz wieczerzę wigilijną dla 60 samotnych osób.

Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi stwarza większe szanse na powodzenie wysiłków podejmowanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w obszarze pomocy społecznej.

Więcej informacji o w/w  działaniach zostało zamieszczonych w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach za 2014.

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*