Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
A+ A A-

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI OGŁASZA PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cele programu:

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

 

Priorytety Programu:

1. Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2. Włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3. Znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. Znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników;

5. Udział środków własnych, jednostek samorządu, funduszy europejskich, sponsorów i innych

6. Udział wolontariuszy w realizacji zadania

 

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski,

3. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych- "Animator sportu osób niepełnosprawnych;

4. Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych;

5. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w poprzednim rozdziale mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o puchar Polski w danym sporcie.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanych dalej "środkami FRKF", których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2016 roku przeznacza się kwotę 15 692 000,00 zł.

 

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r.

Kompletna treść ogłoszenia programu dostępna jest do pobrania na stronie Ministerstwa Sportu i Rekreacji

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*