Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
A+ A A-

NOWE WŁADZE W KOLE NR 24 ZŻ WP

W dniu 15.02.2017 r. w Sali GDK odbyło się uroczyste walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Koła nr 24 ZŻ WP.

Zebranie otworzył prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk, który serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła i przedstawiciela dowództwa 36 dr OP mjr Andrzeja Tuńskiego oraz licznie przybyłych członków Koła. Po zatwierdzeniu przedstawionego porządku zebrania sprawozdawczo-wyborczego i powołaniu prezydium,  dokonano jednogłośnego wyboru: na przewodniczącego zebrania - Janusza SZAFONIEGO a  na protokolanta -  Mariana TANDECKIEGO. Do komisji uchwał i wniosków wybrano jednomyślnie : Tadeusza SOKOŁA, Jana KOSKA i Władysława SIEMASZKO.

 

 

Po czym Prezes ustępującego Zarządu Koła, Krzysztof TOKARCZYK,  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w mijającej kadencji.  W pierwszych słowach swojego wystąpienia przypomniał  ubyłych członkach Koła, którzy w minionej kadencji odeszli w na wieczną "wartę”. Pamięć o Nich uczczono minutą ciszy. Następnie omówił osiągnięcia Zarządu Koła w działalności organizacyjnej, programowej, pro obronnej i socjalno zdrowotnej oraz popularyzatorskiej przez co nastąpiła dalsza integracja środowiska wojskowego. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Ryszard Karaczyn dokonał rzetelnej oceny  działalności Zarządu Koła, przedstawiając szczegółowe sprawozdanie.       

W głosowaniu zaproponowanym przez przewodniczącego zebrania, przyjęto jednomyślnie  obydwa  sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

 

 

Następnie krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosili Andrzej Szczygieł,  podziękował za pamięć i zaproszenie na uroczyste zebranie Koła oraz życzył nowym władzom  Koła dalszych sukcesów  w zakresie propagowania wartości patriotycznych i dalszych sukcesów w działalności społecznej na ziemi gryfickiej.

Zebranie jednomyślnie zdecydowało o wyborze nowych władz koła w głosowaniu jawnym..

Nowo wybrany Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: prezesem Zarządu Koła został - Krzysztof Tokarczyk, wiceprezesem - Grzegorz Walczak,  sekretarzem - Jerzy Dąbrowski a skarbnikiem – Romuald Podmokły, członkami Zarządu Koła ostali  - Maria Chyla, Zbigniew Żołna i Zenon Szpakowski. Natomiast  przewodniczącym komisji rewizyjnej  został Ryszarda Karaczyn a członkami komisji  - Krzysztof Wisławski i Leszek Mazur.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZŻ WP zostali  : Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak i Romuald Podmokły.

Zebranie przyjęło jednomyślnie uchwałę programową na X kadencję działalności Koła Nr 24 ŻŻWP.

Na zakończenie zebrania, nowo wybrany prezes Zarządu Koła,  podziękował zebranym za aktywność w działalności Koła a burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczygłowi i Dowódcy 36dr OP za wspieranie i interesowanie funkcjonowaniem Koła. Na tym zebranie zakończono. (Mieczmar)

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*