Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
A+ A A-

Członkowie Koła nr 24 ZŻ WP w uroczystościach Narodowego Dnia Zwycięstwa

Dzień 8 maja 1945r to dzień historyczny w dziejach Europy, w dniu tym podpisano bezwarunkową kapitulację narodowo socjalistycznej III Rzeszy, państwa nazistowskiego Niemiec, kapitulację wszystkich jednostek niemieckich biorących udział w walkach na lądzie, morzu i w powietrzu, jak również wszystkich pozostałych sił zbrojnych, które do tej pory znajdowały się pod hitlerowskimi rozkazami, to dzień który kończył trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. W wojnie tej, według danych IPN, zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich.


Dokument podpisali: niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans-Georg von Friedeburg i generał lotnictwa Hans-Juergen Stumpff. Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa radzieckich sił zbrojnych, w roli sygnatariusza wystąpił marszałek Gieorgij Żukow. Alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Dokument jako świadkowie podpisali również, naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1 Armii Francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.
W dniu 8 maja 2017r w 72 rocznicę tych wydążeń, odbyły się na Pl. Zwycięstwa, patriotyczno historyczne uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa, zorganizowane przez władze Urzędu Miejskiego przy współudziale Zarządu Koła Kombatantów RP i BWP w Gryficach.
  
W uroczystości wzięli udział Kombatanci i przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Kazimierzem Saciem, Burmistrzem Andrzejem Szczygłem i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Tokarczykiem oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych społecznych i związków zawodowych oraz mieszkańcy i młodzież Gryfic. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe Związków Kombatantów z Gryfic i Płotów oraz służb mundurowych i szkół gryfickich. W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP.
  
Uroczystości rozpoczęły się na Pl. Zwycięstwa od powitania jej uczestników przez Henryka Chmiela i wysłuchania Hymnu Narodowego. Następnie krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Starosta Kazimierz Sać i Burmistrz Andrzej Szczygieł, po czym Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wyszczególniając nazwiska poległych żołnierzy I Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii, którzy poświęcili największą swoją wartość – swoje życie, którzy pod koniec II wojny światowej zginęli wyzwalając w marcu 1945 roku Ziemię Gryficką.
Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności i tablicy Pamięci Narodowej przy GDK. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych, biało czerwonych, złożyła delegacja w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka i Władysław Siemaszko.
Po części oficjalnej odbyło się w kawiarni GDK spotkanie kombatanckie przy kawie, herbacie i słodyczach oraz muzyce i pieśniach patriotyczno wojskowych w wykonaniu Chóru Viola.
  
W ten skromny ale uroczysty sposób społeczeństwo Gryfic uczciło pamięć tych wszystkich , którzy przyczynili się do zwycięstwa i rozgromienia nazizmu hitlerowskiego w II Wojnie Światowej i przynieśli narodowi polskiemu i narodom całej Europy takie wartości jak wolność, niepodległość i pokój. (Mieczmar)

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk