Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:19 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek
A+ A A-

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W DNIU KOBIET

Jak co roku, tak i w roku 2018 Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotnych Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowały w Dniu Święta Kobiet uroczyste spotkanie integracyjne. W spotkaniu, które odbyło się w kawiarni Gryfickiego Domu Kultury, udział wzięły Panie, wdowy, po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu Gryfic oraz członkowie Zarządu i Komisji Socjalno Zdrowotnej Koła w osobach: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Eugeniusz Suteniec i Mirosław Wójciak.

 

Otwierając spotkanie, prezes Zarządu Koła p. Krzysztof Tokarczyk powitał serdecznie Panie, przybyłe na spotkanie i złożył im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym I zawodowym. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy organizacyjne w Kole Związku Żołnierzy WP , oraz przedstawił członków zarządu I komisji Socjalno zdrowotnej. Omówił osiągnięcia członków w zakresie integracji rodzin środowiska wojskowego a w szczególności wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych na terenie Gryfice.

Następnie głos zabrał kol. Mirosław Wójciak, który zapoznał z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno rentowych i udzielaniu pomocy materialnej przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Omówił szczegółowo problematykę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnej sytuacji materialnej , klęsk losowych i długoletniej choroby oraz pobierania zaświadczeń od lekarza rodzinnego o chorobach nabytych.

Po tych interesujących informacjach nastąpiła ogólna dyskusja oraz degustacja pyszności cukierniczych z ciepłą herbatą, kawą I lampką wina. a przy tym okazja do wspomnień z przeżytych lat i planach na przyszłość. Spotkaniu towarzyszyła miła, serdeczna i kameralna atmosfera.
W imieniu pań obecnych na spotkaniu oraz własnym, Pani Kazimiera Kaźmierowska, podziękowała Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach i za zaproszeniu na tak miłe uroczyste spotkanie.
Na zakończenie spotkania każda z pań otrzymała symbolicznie kwiatka I czekoladę. (Mieczmar)

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk