Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
A+ A A-

OTWARTY KONKURS OFERT

Szanowni Państwo,


Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj. podmioty wymienione w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2013 r.

więcej informacji: http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=2946954

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*