Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz
A+ A A-

SPOTKANIE PLENARNE POŚWIĘCONE WSPÓŁPRACY SEKTORA POZARZĄDOWEGO I WŁADZ LOKALNYCH W POWIECIE GRYFICKIM

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Gryfickiego

 

 W imieniu  Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Pracowni Pozarządowej (dawniej Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych) - Partnera Projektu, współrealizujących projekt pn. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”

mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie powiatowe
poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie gryfickim.

 

Spotkanie odbędzie się w 13 czerwca 2014 r.  w godz.  10.00 -13.00
w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) w  siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37

 

 Spotkania powiatowe w województwie zachodniopomorskim są częścią projektu pn. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” – PO KL 5.4.2_12 realizowanego w partnerstwie 8 instytucji (5 organizacji pozarządowych oraz Województwa Zachodniopomorskiego, Województwa Lubuskiego i Województwa Wielkopolskiego) na terenie 4 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego i dotyczyć będą m.in. roli i znaczenia istniejących ciał dialogu obywatelskiego w wybranych szczeblach samorządu.

Spotkania skierowane są  do przedstawicieli:

* JST (w szczególności do osób / Pełnomocników zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i/lub zasiadających we wspólnych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w Radach Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim)

* organizacji pozarządowych z terenu powiatu (w szczególności do osób zasiadających we wspólnych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w Radach Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim).

Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w ramach Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w powiecie, potrzeb / barier w temacie współpracy i konsultacji JST z organizacjami pozarządowymi.

 

Z poważaniem,

Realizatorzy Projektu

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*