Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
A+ A A-

GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW DO ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO- ROZPOCZĘCIE!

W dniu 6 sierpnia 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłosił głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014-2016.

W wyniku przeprowadzonego naboru na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz po dokonaniu weryfikacji formalnej i uzupełnieniu nadesłanych zgłoszeń ustala się listę kandydatów w obszarach wynikających z  § 4 ust. 14 Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r.:

 

Obszar

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa organizacji; miejscowość siedziby

Promocja i ochrona zdrowia

1.

Ewa Giza

 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”; Kołobrzeg

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy
i wykluczeniu społecznemu

2.

Agnieszka Kardasz

Stowarzyszenie „Współistnienie” Łobez

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich

3.

Irmina Olejnik-Czerwonka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” ; Choszczno

 

Edukacja, nauka, kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe

4.

Wojciech Celiński

Stowarzyszenie Centrum Słowian
i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta; Wolin

5.

Eliza Gilewska

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP; Szczecin

6.

Maria Górska

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr; Police

 

Turystyka i krajoznawstwo, promocja województwa

7.

Bogna Czałczyńska

Fundacja CZAS DIALOGU; Szczecin

 

Pomoc społeczna
i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

8.

Zdzisław Iwanicki

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”; Trzcińsko-Zdrój

9.

Jolanta Janik

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim

10.

Barbara Jaskierska

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie

11.

Jerzy Kwiatosiński

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS; Szczecin

12.

Elwira Rewcio

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych; Szczecin

13.

Aleksandra Sander

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy; Szczecin

14.

Barbara Szczeglik

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu

 

Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, integracja europejska

15.

Łukasz Cieśliński

Pracownia Pozarządowa; Koszalin

16.

Aleksandra Jankowska

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN; Szczecin

17.

Aleksandra Kowalczykowska

Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu; Szczecin

18.

Anna Łukomska-Dziedzic

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES; Szczecin

19.

Marta Szulc

Klub SEL; Szczecin

 

Głosowanie na kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiącego załącznik nr 4 do Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zamieszczonego na stronie internetowej:  http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy w terminie 21 dni od zaprezentowania kandydatów na stronach internetowych dostarczyć:

1) osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Każda organizacja oraz podmiot ma prawo do oddania jednego głosu na jednego kandydata.

Termin głosowania na kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 27 sierpnia 2014 r.

O terminowości oddanego głosu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Małgorzata Kuncewicz (tel.: 91 44 16 223; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-105414

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*