Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 października 2017 roku  |  Imieniny obchodzą: Inga, Daria, Sambor
A+ A A-

"OPŁATEK 2015" W KOLE NR 24 ZŻ WP

W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem  spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, dyr. SP-3 p. Agnieszka Mackojć, wikary parafii WNMP ks. Grzegorz Podlaski, przedstawiciel dowództwa 36 dr OP mjr Paweł Grabowiec oraz  prezes Zarządu Koła Emerytów Pożarnictwa w Gryficach mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak.

Czytaj dalej...

ZOSTAW 1 % PODATKU NA POMORZU ZACHODNIM

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej...

UCHWAŁA NR XVIII/162/2015

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

 

z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

 

Czytaj dalej...

Chcesz pobudzić twórcze myślenie? Obudzić w sobie geniusza? Łączyć, przekształcać, odkrywać i tworzyć na nowo? Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie zaprasza na bezpłatny warsztat dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, który odbędzie się ramach Przystanku Wolontariat. Warsztat prowadzony jest w oparciu o aktywne metody, wsparte mini-wykładem, do których zaliczamy ćwiczenia, zadania, symulacje, gry, testy i ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej. Aby rozwijać twórczy potencjał, warto zainwestować w dwie rzeczy: ciągłe zdobywanie wiedzy i zwiększanie sprawności myślenia. Jesteś otwarty na stały rozwój? Dołącz do nas - 4 grudnia w Koszalinie i 7 grudnia w Szczecinie. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.

Czytaj dalej...

Grafika  Dnia 11.11.2015r. odbyły się patriotyczno historyczne uroczystości 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatu i Urząd Miasta Gryfice. W uroczystościach udział wzięli m. in. starosta Kazimierz Sać, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, dowódca 36 dr OP ppłk Mariusz Zagdański i Kombatanci oraz delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i młodzież oraz licznie przybyli mieszkańcy Gryfic. Wśród uczestników uroczystości było liczne grono członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP. Uroczystości uświetniły, Kompania Honorowa 36 dr OP ze sztandarem dywizjonu, Poczty Sztandarowe służb mundurowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i szkół oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Red Swing Low" z Gryfic.

Czytaj dalej...

„Światełko Pamięci” dla tych co odeszli z Koła nr 24 ZŻ WP.

Jak co roku, w przeddzień  Święta Wszystkich Świętych, delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP odwiedziła  groby  zmarłych byłych żołnierzy zawodowych, członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP”,  spoczywających na gryfickich cmentarzach w ramach zamierzenia „Światełko Pamięci”. Organizatorem zamierzenia był Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. 

Czytaj dalej...

SZKOLENIE "POWER DLA ORGANIZACJI"

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zamierzają aplikować o środki EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, poznają zasady kwalifikowania wydatków, zobaczą kto będzie mógł aplikować i czy doświadczenie organizacji w realizacji projektów z EFS w latach 2007-2013 będzie miało wpływ na bieżącą perspektywę. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2015 r. w Szczecinie.

Czytaj dalej...

Cele programu:

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gryfic informuje na podstawie zarządzenia Nr 311/2015 z dnia 14.10.2015 r. o rozpoczęciu w dniu 05.11.2015 r. konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Gryfice  z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Konsultacje zakończą się w dniu 19.11.2015 r.

Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*