Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 lutego 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian
A+ A A-

W dniu 3 kwietnia 2016r. w miejscowościach Skalno i Kłodkowo odbyły się patriotyczno historyczne uroczystości uczczenia pamięci 19 rozstrzelanych przymusowych robotników rolnych przez wycofujące się hitlerowskie jednostki wojskowe.  Mordu dokonano  na terenie gminy Karnice. Wśród  rozstrzelanych   byli żołnierze Polscy kampanii wrześniowej. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Społeczności Cerkwickiej.

Czytaj dalej...

DZIEŃ KOBIET W KOLE NR 24 ZŻ WP

W dniu 9 marca 2016 r., z okazji Dnia Kobiet, odbyło się w kawiarence Domu Kultury  uroczyste integracyjne spotkanie członków Zarządu Koła nr 24 ZŻ WP z kobietami. W spotkaniu wzięli udział:  Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Jerzy Dąbrowski  oraz  wdowy po zmarłych żołnierzach zawodowych pełniących w ubiegłych latach służbę wojskową w jednostkach na terenie dawnego gryfickiego garnizonu.

Czytaj dalej...

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

Protokół z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Gryfic Zarządzeniem 466/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w celu zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice- prowadzenie klubu abstynenta", które odbyło się w dniu 29.03.2016 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Czytaj dalej...

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.  

Czytaj dalej...

Technika, komputeryzacja, miniaturyzacja. To wszystko pomaga nam w lepszym zarządzaniu czasem, pracą i działaniami. Jednak, aby korzystać z dobrych narzędzi musimy płacić grube $$. Nieprawda! Istnieją dobre darmowe rozwiązania informatyczne, który mogą pomóc przy zarządzaniu organizacją. Zapraszamy na mini szkolenie!

Czytaj dalej...

UHONOROWANY PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY

W dniu 19.12.2015 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP podjęło Uchwałę  o nadaniu  st. chor. sztab.  Romualdowi Podmokły, członkowi Zarządu Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, odznaki „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”,  za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów.

Czytaj dalej...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

w zakresie oceny i wyboru oferty na realizację zadania- "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie gminy Gryfice- prowadzenie klubu abstynenta".

Czytaj dalej...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...
Kurs "Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych" jest bezpłatnym kursem on-line wprowadzającym głęboko w tematykę planowania. Jego celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, potrzebnych do planowania rozwoju organizacji, z uwzględnieniem własnych zasobów i sytuacji w otoczeniu. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do intensywnej nauki!
Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk