Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 kwietnia 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January
A+ A A-

Ościęcin z miejscowością Podłęcze

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Janusz Górecki

 

Barbara

KORNACKA

 

tel. 697 178 665

 

2. Maria Górnik

3. Beata Jaskuła

4. Mirosława Nowacka

5. Adam Springer

 

HISTORIA

OŚCIĘCIN

od 1945 r.

(1945-1948 nazwy przejściowe: Uścięcino, Ościęcino, Oświęcin). Zdobyta 6 marca 1945 przez oddz. radz. 3A 1FB i przekazana Polsce. Miejscowość zasiedlona po 1945 r. przez przybyszów z różnych stron Polski, najwięcej z woj. łódz. W latach 1945 – 1960 z Ościęcina wyjechało 12 rodzin. Przyczyny wyjazdu były różne, m.in. chęć poprawy warunków bytowych w większych miejscowościach. Godny uwagi jest dawny kościół protestancki, neoromański, z kamienia łupanego, z 1842 r., filialny, parafii rzymskokatolickiej w Świeszewie. W 1945 uruchomiono tu szkołę, jedną z pierwszych w pow. kam. (do 1954 Ościęcin był w granicach tego powiatu). W 1963 r. wieś otrzymała nową szkołę, tzw. Tysiąclatkę, jedną z trzech w pow. gryf. Stopień organizacyjny szkoły w 1975 został obniżony do klas I-IV. Po 1980 r. w budynku oprócz klas szkolnych krótko funkcjonował zakład wychowawczy. Po zlikwidowanych placówkach szkolnych budynek przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku działał we wsi klub „Ruchu”. Od 2010 r. funkcjonuje świetlica pod opieką Gryfickiego Domu Kultury. Odbywają się w niej liczne imprezy kulturalno – oświatowe dla wszystkich mieszkańców. W latach 80. ubiegłego wieku powstało z inicjatywy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Baszewicach kilka budynków mieszk. dla mieszkańców tejże spółdzielni. W 1986 r. uruchomiono rzeźnię i masarnię- własność Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego. Od lat 90. XX w. Ościęcin jest siedzibą znanego w okolicy zakładu przetwórstwa mięsnego pp. Grabowskich. Aktywną działalność społeczną prowadzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Siedziba sołectwa (obejmuje także Podłęcze). W roku 2010 istniało w Ościęcinie 41 budynków mieszk., w tym 4 wielorodzinne. Liczba mieszk.: 1960 r. – 241, 1993 r.- 276, 2010 r.- 268.

NAZWA

1308, 1312 Wostentin, 1321 Wussentin. Nazwa topogr. od słowa oset, w pom. lub połab. Formie woset, w pom. formie brzmi Wostentin. Nazwa niem. jest zgermaniz. nazwy słów.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 586-587.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk