Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
sprawozdania baner
A+ A A-

1.Uczestniczyłem w Forum n.t. wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej odbyło się w m. Luboradza koło Barwic.
2.Wydałem zarządzenia w sprawach:
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Niekładź, gmina Gryfice,
•ustalenia opłat i zasad wynajmu sal w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
•zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 628/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gryficach.
3.Przyjąłem 7 interesantów.

1.Wydałem zarządzenia m.in. w sprawach:
•powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
•nieodpłatnego przekazania do użytkowania 200 szt. foteli ogrodowych DIAMENT (kolor: zieleń leśna) dla Zakładu Gospodarki Konunalnej w Gryficach.

1.Przewodniczyłem Sesji Zgomadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie.
Celem sesji było m.in.:
•przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.,
•udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za wykonanie budżetu w 2012 r.

1.Wydałem zarządzenia w sprawach:
•przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2012 r.,
•powierzenia Skarbnikowi Gminy – Głównej Księgowej Budżetu do realizacji zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy,
•powierzenia Głównej Księgowej Urzędu do realizacji zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy,
•upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gryfic,
•upoważnienia Głównej Księgowej Urzędu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gryfic.

1.Uczestniczyłem w powiatowych uroczystościach z okazji Święta Ludowego w Brojcach.

1.Przyjąłem 11 interesantów.

1.Wydałem zarządzania w sprawach:
• przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Prusinowo,
•zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2013 rok.

1.Wydałem zarządzenia w sprawach:
•ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/1 o powierzchni 1.417 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/2 o powierzchni 1.637 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/3 o powierzchni 1.411 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/4 o powierzchni 1.374 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/6 o powierzchni 1.481 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/7 o powierzchni 1.267 m² położonąw obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/8 o powierzchni 1.479 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/9 o powierzchni 1.292 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/10 o powierzchni 1.110 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/11 o powierzchni 1.578 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/29 o powierzchni 161 m² wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 54 m² z oficyną, położoną przy ul. Szewskiej 12 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/28 o powierzchni 298 m² wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną przy ul. Szewskiej 13 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/8 o powierzchni 394 m² wraz z budynkiem mieszkalnym, dobudówką i budynkami gospodarczymi, położoną przy ul. Klasztornej 11, w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Szafirowej, Śniadeckich, Starogrodzkiej, Tadeusza Kościuszki i Jana Dąbskiego,
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej /budynek prognozowany/
położonej w miejscowości Rzęskowo, gmina Gryfice.

1.Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2.Wydałem zarządzenia w sprawach:
•ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek prognozowany) położonej w miejscowości Borzyszewo, ul. Graniczna, gmina Gryfice,
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach obręb Nr 1 przy ul. Brylantowej.

1.Przyjąłem 12 interesantów.

1.Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa.

1.Uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach.

2.Uczestniczyłem w gminnych obchodach Dnia Strażaka.

1.Uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach.

2.Przyjąłem 2 interesantów.

 1.Uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk