Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

1.Uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu Gryfickiego.
2.Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym Archidiecezjalnych Dni Młodych.
3.Wydałem zarządzenie w sprawie:
•zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2013 rok.

1.Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Osiedla XXX-lecia w Gryficach.
2.Wydałem zarządzenie w sprawie:
•zmiany Zarządzenia Nr 565 Burmistrza Gryfic z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 246 o powierzchni 1585 m2 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

1.Przyjąłem 10 interesantów.

1.Wydałem zarządzenie w sprawie:
•nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Baszewice, gmina Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy rogu ul. Kościuszki i Nowy Świat oraz ul.Jana Dąbskiego.

1. Uczestniczyłem w Szkole Podstawowej w Trzygłowie w akademii z okazji Dnia Ziemi.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji do wyboru oferty na obsługę prawną,
• obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 6/4 o powierzchni 104 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.

1. Uczestniczyłem w konwencie wójtów, burmistrzów, starostów oraz marszałka województwa. Celem spotkania było m. in.: omówienie perspektywy finansowej 2014-2020.
2. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Spotkałem się z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Celem spotkania było omówienie przygotowań projektów organizacyjnych szkół.
2. Spotkałem się z przedstawicielami firmy TAHAL Polska. Celem spotkania była modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Gryficach, w ramach programu "Hybryda".
3. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Ościęcinie. Celem spotkania było omówienie gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Szmaragdowej,
• wprowadzenia do użytku służbowego Polityki i Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
• ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 48 o powierzchni 0,3366 ha położoną w obrębie geozdezyjnym nr 1 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
• ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położony w m. Niekładź 11, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, na którym omówiono działalność Lokalnych Grup Działania w naszym województwie.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami samorządu województwa zachodniopomorskiego. Celem spotkania była działalność spółek wodnych na terenie naszego województwa.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych,
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2013 rok,
• opracowania planu obrony cywilnej Gminy Gryfice.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu z p. V-ce Minister Administracji i Cyfryzacji. Celem spotkania było zapoznanie samorządowców z propozycjami zmian ustawowych w samorządach terytorialnych.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Sienkiewicza.

1. Spotkałem się z sołtysami naszej gminy. Celem spotkania było m. in.:
• omówienie funduszu sołeckiego,
• omówienie sposobu inwentaryzacji sprzętu będącego w posiadaniu sołectw,
• szkolenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnym,
• zakres prac społecznie użytecznych na obszarach wiejskich.
2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• odroczenia spłaty należności z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe.

1. Uczestniczyłem w szkoleniu BHP.
2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
3. Przyjąłem 8 interesantów.
4. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Broniszewskiej.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk