Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2013 rok,
• zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Przyjąłem 7 interesantów.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2012 r.,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności – bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gryfice,
• zmiany Zarządzania Nr 318/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i Zespołu Sterującego ds. Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1.Wydałem zarządzenia w sprawach:
•ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy świetlica wiejska o pow. 147,01m2, położoną na obszarze działki nr 426 o pow. 263m2 w obrębie geodezyjnym ŚWIESZEWO, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 247/1 o powierzchni 788 m² położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 165 o powierzchni 1.304 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/2 o powierzchni 1.243 m² położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/3 o powierzchni 899 m² położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 153/3 o powierzchni 137 m² położoną przy ulicy 1 Maja w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 335/4 o powierzchni 60 m² położoną przy ulicy Słowiańskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 213/2 o powierzchni 28 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
•obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 48/6 o powierzchni 1.081 m² położoną w Gryficach przy ul. Kościuszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/10 o powierzchni 96 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
•ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/35 o powierzchni 3.020 m² położoną w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w zakończeniu III edycji Gryfickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w spotkaniu z dyrekcją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach, Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie i audytor Haliną Szymańską w sprawie stawek wody.
2.Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gryficach.
3.Dokonał uroczystego otwarcia Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w spotkaniu Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Koło Nr 35 w Gryficach.
2.Przyjął 1 interesanta.

Z-ca Burmistrza:
1.Spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w uroczystym otwarciu siedziby Nadleśnictwa Gryfice w związku z zakończeniem modernizacji części budynku biurowo-mieszkalnego.
2.Wydał zarządzenie w sprawie:
•zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.

Z-ca Burmistrza:
1.Spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.
2.Spotkał się z mieszkańcami wsi Rotnowo i Skowrony.

Z-ca Burmistrza:
1.Przyjął 9 interesantów.
2.Wydał zarządzenie w sprawie:
•zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 671/2013 z dn. 19.02.2013 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach

Z-ca Burmistrza:
1.W Radiu PLUS Gryfice uczestniczył w audycji w sprawie ustawy śmieciowej.
2.Wydał zarządzenie w sprawie:
•zmiany Zarządzenia Nr 392/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Kukaniu.

Z-ca Burmistrza:
1.Uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Z-ca Burmistrza:
1.Spotkał sie z mieszkańcami wsi Przybiernówko i Grądy.

Z-ca Burmistrza:
1.Wydał zarządzenie w sprawie:
•wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundację kosztów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk