Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w spotkaniu z p.o. dyr. Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie i Izbami Rolnymi.
2. Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Rybokartach.
3. Uczestniczył w spotkaniu w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu".

Z-ca Burmistrza:
1. Przyjął 9 interesantów.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w sprawie ustawy śmieciowej.
2. Uczestniczył w spotkaniu z V-ce Marszałkiem Jarosławem Rzepą, które odbyło się w Trzebiatowie.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach,
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Gryficach.

Z-ca Burmistrza:
1. Przyjął 13 interesantów.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach.
3. Wydał zarządzenia w sprawach:
• ustalenia ceny nieruchomości częściowo zabudowanej garażem stanowiącym własność osoby fizycznej, stanowiącej działkę nr 257/36 o powierzchni 4,0 m2 położonej w obrębie Nr 7 miasta Gryfice przy ul. Sportowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
• ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer ¼ o pow. 753 m2 położonej w obrębie nr 8 m. Gryfice przy ul. Starogrodzkiej,
• powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na realizację zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawodawstwa krajowego w tym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych" budynku przy ul. Rodziewiczówny (działka 150/3).

Z-ca Burmistrza:
1. Uczestniczył w konsultacjach społecznych w sprawie ustawy śmieciowej.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. informacji o wywieszeniu wykazów.
2. Uczestniczył w spotkaniu w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu".

Z-ca Burmistrza:
1. Przyjął 8 interesantów.

Z-ca Burmistrza:
1. Przyjął 8 interesantów.

Z-ca Burmistrza:
1. Wydał zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.
2. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice, dopłat do różnic czynszu w lokalach mieszkalnych, socjalnych oraz wykonania remontów bieżących z wpływów czynszowych przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2013 roku.

1. Uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Piłki Siatkowej im. Sławomira Białego o puchar Burmistrza Gryfic.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami naszej gminy. Spotkanie odbyło się w Gryfickim Domu Kultury.

1. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Kina Kapitol.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia,
• rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2013 roku.

1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w sołectwie Stawno.
2. Przyjąłem 9 interesantów.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2013 r.,
• zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych i dotacji celowych z budżetu Gminy Gryfice dla samorządowych instytucji kultury,
• ustalenia ceny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 279/2 o powierzchni 128 m2, położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
• refundacji kosztów ZGK w Gryficach przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach robót publicznych.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk