Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA.

1. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu CZG R-XXI w Słajsinie gmina Nowogard.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym Stowarzyszenia „Dobry Samorząd".

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• przekazania w zarządzanie (administrowanie) Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach mienia komunalnego, stanowiącego nowo wybudowane urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Przybiernówko, Prusinowo, Otok, Zacisze, Borzyszewo, Zaleszczyce, Popiele, Raduń, Skalin, Dziadowo,
• przekazania w zarządzanie (administrowanie) Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach mienia komunalnego, stanowiącego nowo wybudowane urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Górzyca, Borzęcin, Jasiel, Zagórcze, Świeszewo (kolonia 3,12,15),
• upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do podpisania umów o zaopatrzenie w wodę z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. w Goleniowie.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zielin, Gmina Gryfice,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borzyszewo, Gmina Gryfice.
2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnych w Gryficach.

1. Przyjąłem 8 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości,
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• powołania Komisji Socjalnej.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy realizacyjnej PROW-u.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji przetargowej dla wyboru ofert.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Niepodległości,
• przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

1. Uczestniczyłem w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Celem spotkania było omówienie możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na organizację przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszej gminy.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazet ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości,
otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gryficach,
nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw położonego w m. Rybokarty, Gmina Gryfice,
powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przybiernówko, Gmina Gryfice.

1. Z-ca Burmistrza wydał zarządzenie w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazet ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. informacji o wywieszeniu wykazów.
2. Uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu strażaków Powiatu Gryfickiego w Karnicach.

1. Przyjąłem 3 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej,
prowadzenia monitoringu zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk