Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Pomorskiej Ligii Oldbojów w Piłce Nożnej na Stadionie w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w festynie wiejskim i otwarciu świetlicy wiejskiej
w Stawnie.
3. Uczestniczyłem w otwarciu portu w Mrzeżynie w ramach operacji Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie.

1. Uczestniczyłem w festynie osiedlowym – Osiedla Nr 4 w Gryficach.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego III klas Gimnazjum Nr 2
w Gryficach.

1. Spotkałem się z przedstawicielami firm budujących pływalnię w Gryficach. Celem spotkania było przyspieszenie realizacji tego zadania inwestycyjnego.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Spotkałem się z Inspektorem Nadzoru budowy pływalni w Gryficach. Celem spotkania było sprawniejsze rozliczanie wykonywanych prac na budowie.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Gryfice.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej,
b) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Osadniczej-Wesołej, Gdańskiej w Gryficach oraz w m. Otok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na remont ul. Leśnej w Gryficach - etap I,
b) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach,
c) zmiany Zarządzenia Nr 1146/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady SPZZOZ w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przekazania do ZGK materiałów budowlanych,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej Dz. Nr 25/16 obręb Stawno-Sokołów,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej w rejonie Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach,
d) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
e) upoważnienia kierownika OPS do przyznania Karty Dużej Rodziny.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu rozliczeniowym projektu pn.: „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu dostępu do szerokopasmowego Internetu". Spotkanie odbyło się w SPZZOZ w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w festynie trzeźwościowym w Parku Miejskim w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w otwarciu świetlicy wiejskiej w Otoku.

1. Uczestniczyłem w obchodach X- lecia Liceum Plastycznego w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w otwarciu Ubojni Drobiu w Golczewie.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 43/4 w m. Zielin.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 272 o powierzchni 2.034 m2 położoną w obrębie geodezyjnym 7 miasta Gryfice (róg ul. Jana Dąbskiego i ul. Klonowej) w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Wałowej w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety zawiadomienia Burmistrza Gryfic dot. informacji o wywieszeniu wykazów oraz wyciągu z ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości,
c) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania przyłącza elektroenergetycznego do obiektu lodowiska mobilnego przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach,
d) organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania
o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*