Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach oraz ustalenia zakresu obowiązków likwidatora,
• wprowadzenia planu likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,
• przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok,
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 14 interesantów.

1. Uczestniczyłem w pogrzebie wójta Gminy Przybiernów p. Tadeusza Kwiatkowskiego.

1. Odbyłem spotkanie z kierownictwem ZGK. Tematem spotkania były bieżące problemy zakładu.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz podziału nieruchomości,
• zasad prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej gruntów stanowiących własność, współwłasność i będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym Gminy Gryfice,
• powołania zespołu wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego.

 

 

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Borzyszewo Gmina Gryfice.

1. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie k/Nowogardu.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym przygotowania i wdrożenia Kontraktu Samorządowego, w celu budowy szlaku rowerowego Stepnica – Kołobrzeg. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Stepnicy.

1. Przyjąłem 12 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 r.,
• rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2014 roku.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

1. Przyjąłem 3 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice.

1. Przyjąłem 2 interesantów.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*