Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Spotkałem się z Komisją Socjalną pracowników Urzędu Miejskiego. Celem spotkania były sprawy socjalne, w tym wynagrodzenia pracowników.

1. Uczestniczyłem w inauguracyjnej I Sesji Rady Miejskiej.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym akcji „Serce Plus Święta".
2. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spotkałem się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. Nr 82/2, obręb Rotnowo.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. Nr 347/16, obręb Borzyszewo,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na Dz. Nr 47/1, obręb Zielin,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. Nr 347/31, obręb Borzyszewo,
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• utrzymania gminnych urządzeń komunalnych (cmentarze) przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2014 r.
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Wincentego Witosa, Klasztornej 11 i w Smolęcinie,
• powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego,
• utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2014 r.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Zaleszczyce.
2. Przyjąłem 5 interesantów.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na Dz. Nr 1/78, obręb Jabłonowo.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok,
◦ powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości,
◦ przekazania kotła gazowego Vaillant Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowych /budynki prognozowane/ zlokalizowane w obr. nr 8 miasta Gryfice przy ul. Zdrojowej,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr. 347/3 obręb Borzyszewo,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 444/4 w m. Osada Zdrój, obręb Brodniki.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji
w Gryficach do utrzymania 2 wiaty przystankowe w miejscowości Górzyca, Gmina Gryfice,
◦ powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,
◦ zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1. Z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisałem aneks do umowy
o dofinansowanie budowy drogi do Skowron.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej na terenie dz. nr 201/3 obręb Otok, gm. Gryfice.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk