Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Przyjąłem 10 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w miesiącu styczniu 2014 r.

1. Uczestniczyłem w otwarciu XII Turnieju szachowego w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w otwarciu turnieju piłki siatkowej im. Sławomira Białego.
2. Spotkałem się z delegacją miasta partnerskiego Güstrow oraz gminy Gryfów Śląski.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania zespołu spisującego do przejęcia/przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Kamienna Brama 1A - Dom Pracy Twórczej wraz z wyposażeniem.

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach uczestniczyłem w promocji książki p. Alicji Czerwińskiej.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji do likwidacji budynków mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Leśnej nr 1 i Leśnej nr 3,
• zmiany zarządzenia Nr 510/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Spotkałem się z załogą Zakładu Gospodarki Komunalnej Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/190,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/14,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/120.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Górzyca

1. Uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2014 roku.

1. Przyjąłem 11 interesantów.

1. Spotkałem się z kierownikiem Zakładu Gazowniczego p. J. Rudnym. Celem spotkania był problem gazyfikacji obszarów wiejskich gm. Gryfice.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• wprowadzenia procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
• organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej,
• powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania będącego zadaniem własnym gminy.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) w dz. 3/13 obr. nr 10 miasta Gryfice przy ul. Fabrycznej,
• otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia,
• powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk