Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w pikniku z okazji zakończenia lata. Spotkanie odbyło się w Prusinowie.

2. Uczestniczyłem w letnim kinie plenerowym organizowanym przez MBP w Gryficach.

1. Przyjąłem 3 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 r.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym dożynek gminnych – Przybiernówko 2014.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
b) przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1. Przyjąłem 2 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę boiska wielofunkcyjnego
w Prusinowie,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
b) ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 22/3 o powierzchni 2478 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Smolęcin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Na zaproszenie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego uczestniczyłem
w spotkaniu nt. Kontraktu Terytorialnego.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 39/1 obręb Przybiernówko,
b) zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 843/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miescowości Przybiernówko, gmina Gryfice,
c) powołania komisji do rozstrzygnięcia XV edycji konkursu "Mój balkon, mój ogród przydomowy, moja działka ogrodowa - pełna kwiatów".

1. Spotkałem się z dziennikarzami lokalnych mediów.
2. Przyjąłem 3 interesantów.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) położonej na dz. nr 34/12 obręb nr 9 m. Gryfice.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Policji.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowany na dz. nr 347/30, obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/29 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
c) zmiany przeznaczenia oraz ustalenie wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu budynku składającego się z trzech pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 126 m2, ustytuowanego na działce nr 22/15 położonej
w miejscowości Niekładź, przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
d) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowany na dz. nr 160/9, obręb Baszewice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gryfice na lata 2014-2020".

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk