Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko poborcy w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice,
c) remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych,
d) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Wincentego Witosa i Klasztornej 11,
b) rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice
w okresie 01.09.2014 r. - 31.12.2016 r.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowę na współfinansowanie modernizacji zbiorników wodnych w Rotnowie, Lubieszewie
i Trzygłowie.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji do przejęcia dokumentów w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie zmiany klasoużytku nieruchomości,
c) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice,
d) powołania komisji dla wyboru oferty na remont ul. Leśnej w Gryficach - etap I.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
b) powołania pani Agnieszki Połum na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Spotkałem się z sołtysami w sprawach:
a) propozycji wysokości funduszu sołeckiego,
b) bieżących problemów sołectw

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany zarządzenia w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego
w Gminie Gryfice,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice,
b) zmiany Zarządzenia Nr 367/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzania badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Gryficach,
b) ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położony w Gryficach przy ul. Niechorskiej, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Na zaproszenie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego uczestniczyłem
w konferencji na temat: „Zagospodarowania uśpionego kapitału ludzkiego". Konferencja odbyła się w Siemczynie, gmina Czaplinek.

1. Uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Pomorskiej Ligii Oldbojów w Piłce Nożnej na Stadionie w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w festynie wiejskim i otwarciu świetlicy wiejskiej
w Stawnie.
3. Uczestniczyłem w otwarciu portu w Mrzeżynie w ramach operacji Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie.

1. Uczestniczyłem w festynie osiedlowym – Osiedla Nr 4 w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk