Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

1. Przyjęto 3 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach,
c) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu XIX Sesji Rady Miejskiej w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym ZKRP i B.W. Pol., spotkanie odbyło się w GDK.
3. Spotkałem się z Przewodniczącym Stowarzyszenia Güstrow-Gryfice, p. P. Szmidt. Ustalone zostały propozycje planu współpracy partnerskiej na rok 2016.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania radioodtwarzaczy i czajnika dla Szkoły Podstawowej Nr 4
w Gryficach,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,
c) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

1. Przyjąłem 3 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

1. Uczestniczyłem w Wigilii dla mieszkańców na Placu Zwycięstwa w Gryficach.

1. Umowy notarialne w Kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w wydaniu paczek w ramach Akcji „SERCE + ŚWIĘTA".
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na usługę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenie środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza 10 w Gryficach w latach 2016-2017 Gmina Gryfice,
d) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych
w Gryficach.

1. Przewodniczyłem posiedzeniu Zgromadzenia CZG R-XXI w Słajsinie. Celem posiedzenia było m.in. przyjęcie budżetu na rok 2016.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowo-noworocznym:
a) członków OSP Gminy Gryfice,
b) członków Koła Nr 24 ZBŻŻ w Gryficach.

1. Umowy notarialne w Kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3. Uczestniczyłem w spotkaniu „Grudzień 70'".
4. Przyjąłem 9 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Dziadowo, gmina Gryfice,
c) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania oświetlenia świątecznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach,
b) nieodpłatnego przekazania oświetlenia świątecznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach.

1. W gryfickim Urzędzie Stanu Cywilnego udzieliłem nowożeńcom ślubu cywilnego.
2. W Rybokartach uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym.

1. Odbyłem spotkanie z p. Januszem Cetera Prezesem Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
w Pogorzelicy. Celem spotkania było podjęcie współpracy oraz omówienie obchodów
120-lecia kolei wąskotorowej na Wybrzeżu Gryfickim.
2. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Przyjąłem 7 interesantów.
4. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 347/25 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 60 cz. obręb numer 9 miasta Gryfice, ul. Piastów.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Na zaproszenie Prezes Zarządu Koła PZN w Gryficach p. Krystyny Domańskiej uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym.
3. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gryfice na lata 2016-2020",
b) powołania komisji dla wyboru oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 239/20 obręb nr 8 miasta Gryfice.

1. W Choszcznie uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym o naborze wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Działanie ma na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw ukierunkowanych na stworzenie nowych trwałych miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
2. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Prusinowie. Celem zebrania było uzupełnienie składu Rady Sołeckiej oraz omówienie bieżących spraw sołectwa.
3. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk