Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na dostawę i instalację sprzętu serwerowego
w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice.

1. W Polskim Związku Olimpijskim w Warszawie odebrałem wyróżnienie w konkursie XVI edycji „Budowniczy Polskiego Sportu za Sportowy Obiekt Roku 2015 – Pływalnia Gryfice".
2. Przyjęto 1 interesanta.
3. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali.

1. Spotkałem się z p. Antonim Bielidą Przewodniczącym Zarządu CZG R-XXI. Celem spotkania było omówienie strategii rozwoju Zakładu Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie oraz projektu budżetu Związku na rok 2016.
2. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) przekazania 4 sztuk aparatu telefonicznego, telefaksu, centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej w Trzygłowie.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Niepodległości, Podgórnej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania nitek świetlnych oświetlenia świątecznego LED-PRL-100- 10M-230V dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach,
b) zasad korzystania z komputerów przenośnych,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placu zabaw przy ul. Ks.St.Ruta w Gryficach.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami ulic: Brylantowa, Bursztynowa, Szafirowa, Perłowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa. Celem spotkania było omówienie planów inwestycyjnych na tym terenie oraz problemy bieżące.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,
b) zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej
w Sołectwie Prusinowo.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach - ul. Panoramiczna.
b) przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej,
c) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

1. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Uczestniczyłem w gminno-powiatowych obchodach z okazji Święta Niepodległości.

1. Uczestniczyłem w apelu szkolnym uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach z okazji Święta Niepodległości.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Grupę AA „Odnowa" w Gryficach.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*