Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania
o cenę na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

1. Przyjąłem 16 interesantów.
2. Spotkalem się z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Celem spotkania było omówienie możliwości zorganizowania w Gryficach filii uczelni wyższej.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 46/2 obręb Zielin, gmina Gryfice,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 151/4.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 10.

1. Spotkałem się z p. posłem T.K. Oświęcimskim. Celem spotkania było m.in.: omówienie przygotowań strefy ekonomicznej w Gryficach, fundacji sztandaru dla OSP Gryfice.
2. Spotkałem się z p. J. Rudnym – kierownikiem oddziału PGNiG w sprawie planów gazyfikacyjnych na terenie naszej gminy.

1. Przyjąłem 10 interesantów.
2. Umowa notarialna w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2015 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
b) zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2015.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. nr 60/14, obręb Brodniki,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. nr 65/7 obręb Nr 7 miasta Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na Dz. nr 212/49 obręb Borzyszewo.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Przyjąłem 11 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach,
b) powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu,

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
b) ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenie w w sprawie:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 63/13 wraz z przyłączami do dz. 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18 w obrębie Gryfice 7.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjno-szkoleniowym w sprawie Kontraktu Samorządowego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk