Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 grudnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r.

26 października 2016 r.
1.Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

27 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok.
2. Przyjąłem 4 interesantów.

28 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok,
b) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

31 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

3 listopada 2016
1. Przyjęto 1 interesanta.

7 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) konsultacji „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"
b) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 447/2 położonej w Borzyszewie.

8 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego – Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice jest organem prowadzącym,
b) wprowadzenia zmian do „Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi w m. Rzęskowo, ul. Cukrowniczej oraz łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach.
9 listopada 2016 r.
1. Spotkałem się z komendantem Policji p. Krzysztofem Boguszewiczem. Celem spotkania było omówienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
2. Spotkałem się z komendantem PSP w Gryficach p. Dariuszem Sobczykiem. Celem spotkania była ochrona przeciwpożarowa oraz plany inwestycyjna w roku 2017.

10 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania wieży muzycznej Panasonic Szkole Podstawowej w Trzygłowie,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na remont 4 lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice, zlokalizowanych w Gryficach przy ul. Gdyńskiej 19/5, Księdza Stanisława Ruta 89/5, Leśnej 2/2, Śniadeckich 44/5.
2. Przyjąłem 5 interesantów.

11 listopada 2016 r.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości:
- okolicznościowa Msza Święta,
- uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod gryfickimi pomnikami,
- koncert pieśni i piosenek patriotycznych w GDK.

12 listopada 2016 r.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu członków Gryfickiego Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych.

13 listopada 2016 r.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 70-lecia posługi Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Gryficach.

14 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 442/31 obręb Borzyszewo,
b) nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej,
c) nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej.
15 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej
b) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania kotłownię gazową budynku przy ul. Rodziewiczówny w Gryficach.

16 listopada 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony w Gryficach przy ul. Niechorskiej 25 F, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ul. Bydgoskiej 7 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
b) ustalenia ceny działki częściowo zabudowanej o numerze geodezyjnym 101/28 i powierzchni 167 m2 położonej przy ulicy Wojska Polskiego 105 w Gryficach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

17 listopada 2016 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 206i powierzchni 216 m2 położoną przy ul. Szafirowej w Gryficach przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego,
c) przekazania do zarządzania nieruchomości przejętych od Wspólnoty Mieszkaniowej w Baszewicach dla Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Gryficach.

18 listopada 2016 r.
1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podstawowym tematem posiedzenia było uzgodnienie grzebowisk uśmierconej trzody chlewnej w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).'

19 listopada 2016 r.
1. Uczestniczyłem w Powiatowym Zjeździe ZSOP powiatu Gryfickiego.

22 listopada 2016 r.
1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.

23 listopada 2016 r.
1. Uczestniczyłem w certyfikacji Urzędu Miejskiego w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk