Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:30 marca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir
A+ A A-

Skalin z miejscowością Raduń

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Zbigniew Maczyszyn

 

Bożena

BIŁYJ

 

tel. 607 890 118

 

2. Adam Matrunionek

3. Barbara Urbanowicz

4. Julita Merda

 

HISTORIA

SKALIN

(niem. Schellin), wieś, gmina wiejska, własność Gryfic, położona 5,5 km na płn. wsch. od Gryfic, między Raduniem i Dziadowem, na prawym brzegu Regi. Pierwsza wzmianka o wsi z 1499 r. która stanowiła wówczas własność kapituły kamieńskiej. Własność Gryfic po 1600 r. wg matrykuły z 1628 r. wieś obejmowała 10,5 włóki małej, a mieszkało w niej 3 zagrodników, parobek i owczarz. W 1717 r. we wsi było 6 chłopów i jeden zagrodnik. Folwark obejmował 143 mg, w 1734 r. we wsi było 12 domostw. Przed 1802 r. dokonano podziału wpólnoty gminnej, a w 1803 r. dzierżawę generalną miejscowego folwarku zamieniono na dziedziczną. Od 1840 r. właścicielem folwarku była rodzina Borków. W 1827 r. we wsi mieszkało 65 osób, w 1853 r. już 120. W 1870 r. dobra ziemskie w Skalinie obejmowały 814 mg, w tym 479 mg ziemi ornej, 253 mg łąk i pastwisk, a także 82 mg lasów. W obrębie majątku było 12 budynków mieszk., w których mieszkały 84 osoby. W gminie wiejskiej z kolei w 13 domach żyło 225 mieszk. Areał ziemi chłopskiej obejmował 1039 mg, w tym 891 mg ziemi ornej, 222 mg łąk i pastwisk, a także 126 mg lasów. W XIX w. na miejscowym folwarku działał browar. W 1892 r. major Schmidt, właściciel majątku w Skalinie, utworzył w nim szkołę rolniczą. W tym też czasie przeprowadzono meliorację łąk nad Regą. W 1928 r. właścicielem majątku był gospodarz Habeck, posiadał on 150 ha, 12 koni, 69 sztuk bydła  i 65 sztuk trzody chlewnej. We wsi oprócz 7 gospodarstw mieszkali jeszcze: kowal, siodlarz i 20 robotników rolnych. W 1931 r. gmina wiejska obejmowała 780,6 ha pow., na jej terenie znajdowały się 24 budynki mieszkalne. We wsiach Skalin i Raduń mieszkały wg spisu powszechnego z 1925 r. 222 osoby. Tworzyły one 27 gosp. domowych. Od 1875 r. gmina Skalin należała do obwodu w Tąpadłach (Dummadel), gdzie też od 1874 r. działał dla niej urząd stanu cywilnego. Mieszkańcy wsi zarówno ewangelicy, jak i 2 katolicy w 1925 r. mieli swoje parafie w Gryficach. Szkoła w Skalinie powstała około 1791 r., w 1820 r. uczyło się w niej 11 dzieci, nauczycielem był Gottlieb Schmidt z Tąpadeł. W 1870 r. w szkole naukę pobierało 30 uczniów, z których część pochodziła z Radunia. W 1935 r. do szkoły w Skalinie włączono również dzieci z Dziadowa (Dadow). W 1939 r. wieś liczyła 218 mieszkańców.

Od 1945 (1945-1948 nazwy przejściowe: Rogowo, Rogów, Skalino, Skalno). Wieś zajęta 10 III 1945 r. przez oddz. radz. 7 KK1FB po ciężkich walkach z wojskami niem. przekazana następnie władzom polskim. Z chwilą osiedlania się przybyszów z różnych stron kraju zorganizowana została we wrześniu 1945 r. szkoła z klasami I-IV. Pierwszą nauczycielką i kierowniczką była Helena Hreczyho. Szkoła funkcjonowała do 1979 r. Ostatnim nauczycielem i kierownikiem placówki był Władysław Wawrzyniak. Budynek szkoły zaadaptowany został na mieszkania. Siedziba sołectwa (obejmuje Raduń). Liczba mieszkańców- 12. Liczba mieszkańców: 1960 r.-78, 1993 r.- 44, 2010 r.- 68.

NAZWA: zapis z 1248 r. w formie Scalin. Nazwa topograficzna od słowa skala lub osobowa od imienia Skała, domniemanego założyciela osady. Nazwa niemiecka jest formą zgermanizowaną nazwy słowiańskiej.

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 600.

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk