Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
A+ A A-

ZARZĄDZENIE Nr 604/2016 BURMISTRZA GRYFIC z dnia 06.09.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 604/2016
BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 06.09.2016 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście do spraw rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Gryficach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk