Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

ZARZĄDZENIE Nr 604/2016 BURMISTRZA GRYFIC z dnia 06.09.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 604/2016
BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 06.09.2016 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście do spraw rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Gryficach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*