Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:30 marca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir
A+ A A-

Zaleszczyce z miejscowościami Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Helena Młyńska

 

Urszula

DUKIEWICZ

 

tel. 782 603 924

 

2. Elżbieta Targosz

3. Klaudia Grządziela

4. Zbigniew Puszkarek

5. Jolanta Skomorowska

6. Marek Stefański

7. Andrzej Siwiec

 

HISTORIA

ZALESZCZYCE

Zaleszczyce (niem. Stuthof), folwark, osiedle, część gminy miejskiej Gryfice, leży 4 km na zach. miasta, przy drodze do Kamienia Pomorskiego. Osada znana już w 1500 r. jako własność miejska, miejsce wypasu zwierząt mieszczan, głównie koni. W spisie z 1718 r. określone jako folwark zarządzany bezpośrednio przez radę miejską  lub też okresowo wydzierżawiany. W 1780 r. mieszkała tu jedna rodzina, a grunty orne obejmowały powierzchnię, na której wysiewano 15 korcy zboża. W 1804 r. majątek był podzielony między 4 dzierżawców za czysz po 87 tal. W 1834 r. oprócz dzierżaw znajdowało się pastwisko miejskie- 91 mg. Budynek mieszkalny podzielono między rodziny dzierżawców, łącznie mieszkało w nim 12 osób. W 1832 r. Zaleszczyce stanowiły jedną własność o pow. 143 ha, w tym 112 ha ziemi ornej; w dobrach znajdowała się kopalnia torfu, właścicielem był Wetzel, który również hodował w majątku 60 sztuk bydła, w tym 40 krów, 10 świń i 10 koni. Kolejny właściciel dr Fritz Rochling utrzymywał już tylko 15 koni i 70 sztuk bydła. W 1918 r. nastąpiła parcelacja majątku, utworzono z niego 11 gosp. rolnych )10-18 ha). Mieszkały w nich 42 osoby, w 1939 r. liczyły 22 mieszk.

 

Od 1945

W miejscowości znajduje się 18 budynków mieszk. Większość zabudowań powstała w ostatnich latach XX w. Nadal w pierwszych latach XXI wieku rozwija się budownictwo jednorodzinne. Liczba mieszkańców zwiększa się. Na wsi dość dobrze prosperuje kilka gospodarstw ogrodniczych. Siedziba sołectwa (obejmuje Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele). Liczba mieszkańców: 1993 r.- 43, 2010 r.- 56.

Nazwa: pol. nowa od 1945, topogr., związana z określeniem las, za lasem, zalesiony, mieszkańcy lasu, nazwa niem. kult. od słów Stute- klacz w pierwszym członie i Hof- dwór; majątek, zagroda w drugim, oznacza stadninę koni.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 609-610.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk