Gmina Gryfice
Powróć do: Gospodarka

Budżet

Widok miasta

Stan finansów gminy Gryfice

Budżet Gminy Gryfice na rok 2919 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Ogólne wykonanie budżetu za rok 2019 przedstawia się następująco: Planowane dochody budżetowe 118 607 834,92 zł wykonano w kwocie 117 112 082,96 zł co stanowi 98,74% planu, w tym: – planowane dochody własne 55 234 .708,79 zł wykonano w kwocie 54 109 725,36, co stanowi 98,0% planu.

Planowane wydatki budżetowe 121 613 161,16 zł wykonano w kwocie 116 146 540,82 zł, co stanowi 95,50% planu, w tym: – planowane wydatki inwestycyjne 10 459 215,83 zł, zrealizowano w kwocie 8 710 791,55 zł, co stanowi 83,3 % planu, – planowane wydatki bieżące 111 153 945,33 zł, zrealizowano w kwocie 107 435 749,27 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego: a. planowane wydatki na zadania własne w kwocie 88 328 292,01 zł, zrealizowano w kwocie 82 998 936,61 zł co stanowi 94,0 % planu, b. planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 33 284 869,15 zł, zrealizowano w kwocie 33 147 604,21 zł, co stanowi 99,6 % planu, Budżet zamknął się deficytem w kwocie 965 542,14 zł. Realizacja zadań przez jednostki organizacyjne gminy, odbywała się w granicach kwot określonych w planach finansowych, uwzględniając dokonane przeniesienia środków w ciągu roku. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosiło 8.010.964,63 zł. Dług ogólny w stosunku do wykonania dochodów stanowił 6,84%. Łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2019 r wynosiła 3 800 000,00 zł – 3,24% plus odsetki od kredytów 228 186,40 zł ogółem 4 028 186,40 zł – 3,44%.

Budżet 2020:

Sprawozdania I kwartał

WPF

Zmiany budżetu

Budżet