Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Romana, Izabela, Damian
pochmurno
10°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Działalność Burmistrza

Budowa obwodnicy Gryfic

W 2019 roku Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Gryficach dwa projekty uchwał dotyczące przekazania blisko 8 mln złotych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją. W sumie gmina Gryfice zaangażuje w przedsięwzięcie warte ponad 56 mln złotych, blisko 10 mln złotych, w tym również wpisuje się udział na inwestycje drogowe w rejonie obwodnicy (oświetlenie, chodniki), które łącznie będą kosztowały kosztowało ponad pół miliona złotych.

Budowa Centrum Kultury w Gryficach

W 2019 roku rozważano alternatywną lokalizację pod przyszłe Centrum Kultury w Gryficach. Pod uwagę wzięto teren, na którym zlokalizowany jest aktualnie budynek Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Jednostka w przyszłości zostanie przeniesiona do nowego obiektu przy ul. Piłsudskiego. Gmina Gryfice wystąpiła do Powiatu Gryfickiego, który zarządza obiektem w imieniu Skarbu Państwa z pismem przewodnim w sprawie odkupienia bądź przejęcia w przyszłości działki, na której mogłoby powstać centrum. Wcześniej brana była pod uwagę lokalizacja w parku miejskim.

Program Rewitalizacji Gminy Gryfice

W roku 2018 uchwalono Program Rewitalizacji Gminy Gryfice, który przywiduje działania w czterech strategicznych podobszarach. Gmina złożyła pięć wniosków na realizację inwestycji wpisanych w Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 0.9.00 Infrastruktura Publiczna, działanie 09.03 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Mowa tu o wnioskach:

  • Dzienny Dom Seniora
  • Centrum komunikacyjne dla podróżnych
  • Zakręcone Gryfice
  • Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w m. Kołomąć z uwzględnieniem rewitalizacji
  • Centrum Umacniania Więzi Społeczny – I etap rewitalizacji. Wnioski oceniono pozytywnie, niestety z uwagi na brak wystarczających środków nie otrzymały dotacji. W 2019 wnioski nadal znajdowały się na liście rezerwowej, oczekując na alokację środków z niewykorzystanej puli dotacji innych programów w ramach RPO.

Termomodernizacja szkół i obiektów

Po termomodernizację w obiektach: Szkoły Podstawowej w Górzycy i Prusinowie, przyszła

pora na ocieplenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 4. Gmina będzie rozpoczynała wkrótce

procedurę przetargową dla wykonawców.

Oświetlenie ulic

Trwa systematyczna rozbudowa sieci oświetlenia ulic miasta oraz ulic na terenach wiejskich. Dobre oświetlenie miasta to jeden z priorytetów, zwłaszcza jeśli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Gmina Gryfice w 2019 składała wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” na doświetlenie ww. przejść dla pieszych. Dofinansowanie niestety zostało przyznane. W ubiegłym roku przybyło kilkadziesiąt nowych punktów świetlnych na terenie całej gminy.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej

W kwietniu 2019, mieszkańcy oczekujący w kolejce po swoje „M” otrzymali klucze do lokali w nowo wybudowanym bloku komunalnym przy ul. Klonowej. W budynku zlokalizowano 42 mieszkania, z tego 20 lokali jednopokojowych o powierzchni ok. 26 m² oraz 22 lokale o powierzchni 40 m². Inwestycja znacząco wpłynęła na skrócenie kolejki oczekujących, czas oczekiwania znacznie zmalał. W roku 2019 na liście oczekujących na lokal komunalny znajdowało się 15 rodzin, zaś w kolejce do tzw. najmu socjalnego 37 osób.

Modernizacja i budowa dróg gminnych

Działania związane z poprawą stanu dróg realizowane są w sposób ciągły, odpowiednio do nakładów finansowych. W minionym roku gmina Gryfice uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Rzęskowie, a wiosną na remont ulicy Sowiej również w Rzęskowie. Ponadto, gmina dofinansowała remont ulicy Wałowej w Gryficach kwotą 200 tys. złotych. Inwestycję realizował Powiat Gryficki. Zlecono również opracowanie dokumentacji na budowę drogi na nowym osiedlu przy ul. Bursztynowej oraz na remont ulicy Różanej.

Program oświatowy przedszkole i żłobek

Po wybudowaniu przedszkola na ul. Sportowej, w 2019 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz koncepcji budowy nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi. Nowy obiekt stanie na terenie sąsiadującym z gryficką pływalnią i SP nr 4 w Gryficach. Przygotowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryficach. Oczyszczalnia ścieków w Gryficach funkcjonuje od 1996. W tym czasie nie były wykonywane duże remonty i obecnie obiekt wymaga znacznych nakładów finansowych w celu dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów. Szacunkowy koszt remontu 15 mln złotych.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2019 roku to przede wszystkim budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w obrębie Brodnik. Łączne nakłady 755 032,00, w roku 2019 – 678 888,82 a także

budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zdrojowej w Gryficach. To także przygotowanie dokumentacji pod kolejne inwestycje m.in. modernizację gryfickiej oczyszczalni.

Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W lipcu 2017 Rada przyjęła kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. Studium obejmuje obszar całego miasta i gminy Gryfice w jej granicach administracyjnych. W roku 2018 prowadzone procedurę planistyczną związaną ze sporządzeniem studium. W 2019 Studium zostało wyłożone do publicznej wiadomości, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Ostatecznie 24 września 2019 r. uchwalono nowe studium. W miesiąc później, 28 października Rada podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały nr XIV/129/2019. Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice. Konieczność uchylenia uchwały miała związek z uruchomioną na północy miasta Gryfice elektrownią wiatrową owysokości 146,5m. Tymczasem w myśl Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.654, 1524), nie ma możliwości przeznaczenia obszarów dopuszczających zabudowę mieszkaniową wpromieniu 1465m od lokalizacji elektrowni wiatrowej. W związku z powyższym z opracowywanego Studium należy wyłączyć wszystkie obszary, na których przewiduje się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, znajdujące się w promieniu 1465 m i pozostawić dla nich ustalenia Studium dotychczasowego. W związku z tym, że zmiana studium dotyczyła istotnej dla gminy sprawy uchylenie uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice okazało się celowe. Radni podjęli o przystąpieniu do ponownego sporządzenia dokumentu.

Realizacja programu budowy świetlic w Baszewicach, Rzęsinie, Borzyszewie

Gmina Gryfice w2019 zrealizowała duży projekt budowy trzech świetlic: w Baszewicach, Rzęsinie oraz Borzyszewie. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Inwestycja, która poprawi dostęp do infrastruktury społeczno-kulturalnej kosztowała ponad 2,2 mln złotych. Z tego 991 819 złotych to dotacja ze środków unijnych.

Poprawa jakości powietrza

Gmina Gryfice systematycznie realizuje działania objęte Programem ochrony powietrza. W trosce o ograniczenie źródeł wysokiej emisji gryficki samorząd aplikował o wsparcie do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie Gryfic, poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na niskoemisyjne”. Gmina starała się o ponad 1 mln złotych dotacji na wymianę 135 pieców węglowych. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę niestety z uwagi na zbyt małą pulę środków przeznaczoną na realizację programu, znalazł się na liście rezerwowej.

Andrzej Szczygieł – Burmistrz Gryfic

Sprawozdania Burmistrza

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.