Gmina Gryfice
Powróć do: Zdrowie

Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "REGA"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "REGA" w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Wojska Polskiego 23; 72-300 Gryfice (Miejska Biblioteka Publiczna)

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Wojska Polskiego 23; 72-300 Gryfice (Miejska Biblioteka Publiczna)
 • mailowy: odnowagryfice@gmail.com
 • telefon: 693 444 544 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-20)
 • strona www:

Data powstania organizacji: 1995 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000091116
NIP: 857-18-33-401
REGON: 812425314

Imię Nazwisko Przewodniczącego:

Radosław HOLECZEK- prezes
Jan GAWARZYŃSKI- wiceprezes
Wiesław JASIENIECKI- skarbnik
Wiesława WNUKIEWICZ- sekretarz

 • telefon: 606 443 931 (czynny 8-20)

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 20
 • kobiet: 5

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Wiesław JASIENIECKI

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Radosław HOLECZEK

Cele organizacji:
 1. Wzajemnie spotykanie się osób z chorobą alkoholową,
 2. Pomoc rodzinom, które spotykają się z problemem alkoholowym

WE WTORKI, PIĄTKI I NIEDZIELE O GODZ. 17:00 ODBYWAJĄ SIĘ MITINGI GRUPY "ODNOWA".

Zadania organizacji:
 1. Organizowanie festynów trzeźwościowych,
 2. Udział w festynach integracyjnych w innych gminach,
 3. Bieżące prowadzenie działań przeciwdziałających alkoholizmowi,
 4. Prowadzenie telefon zaufania; pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem osobom zainteresowanym oraz rodzinom alkoholików,
 5. Przeciwdziałanie przejawom uzależnień i patologii społecznej,
 6. Propagowanie idei trzeźwego życia wolnego od jakichkolwiek uzależnień.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Festyny trzeźwościowe, funkcjonowanie telefonu zaufania;
6.04.2013 r.- otwarty mityng poświęcony XX-ej rocznicy działalności ruchu AA w Gryficach, Grupa Odnowa

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

Mityng Grupy "ODNOWA" (2012 r.)

Mityng Grupy "ODNOWA"