Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Klub Rowerowy "GRYFLAND" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Klub Rowerowy "GRYFLAND"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Wojska Polskiego 73; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Wojska Polskiego 73; 72-300 Gryfice
 • mailowy: gryfland@onet.pl
 • telefon: 508-337-395
 • strona www: www.gryfland.com

Data powstania organizacji: 10.07.2009r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe w Gryficach Nr 32
NIP: 857-189-51-64
REGON: 320692680

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Marek Zadworny

 • telefon: 508-337-395

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Marek ZADWORNY

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Marek ZADWORNY

Cele organizacji:
 1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
 2. Popularyzacja jazdy na rowerze i rozwój tej dyscypliny sportu rekreacyjnego,
 3. Angażowanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno- wypoczynkowych wszystkich sympatyków, niezależnie od wieku i stopnia sprawności fizycznej,
 4. Organizowanie imprez rowerowych. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 5. Uczestnictwo dzieci i młodzieży z terenu powiatu gryfickiego między innymi w oparciu o współpracę ze szkołami,
 6. Rozwój infrastruktury umożliwiającej bezpieczną jazdę na rowerach.
Zadania organizacji:

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi, szkołami oraz wszystkimi sympatykami jazdy na rowerze.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy/ galeria:

 Klub Rowerowy

Foto: gryfland.com

Uwagi:

HISTORIA

Historia

Informacja: gryfland.com