Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Klub Sportowy "MASTERS" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Klub Sportowy "MASTERS"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Niepodległości 41; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Niepodległości 41; 72-300 Gryfice
 • mailowy: migalskisebastian@wp.pl
 • telefon: 604-962-610
 • strona www: www.mastersgryfice.pl

Data powstania organizacji: 14.12.2004r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe w Gryficach Nr 24
NIP: 857-18-32-815
REGON: 320002735

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Eugeniusz KULESZA

 • telefon: 604-962-610

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19- 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Sebastian MIGALSKI

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Sebastian MIGALSKI

Cele organizacji:
 1. Organizacja masowych imprez kolarskich,
 2. Organizacja wspólnych treningów,
 3. Wspieranie inicjatywy budowy gryfickich ścieżek rowerowych,
 4. Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy kolarskie,
 5. Organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych dla członków klubu,
 6. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 7. wspieranie organizacji imprez kolarskich na terenie miasta i województwa, a także poza nim.
 8. Organizowanie sympozjów i konferencji,
 9. Działania marketingowe i promocyjne,
 10. Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej,
 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze,
 12. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.
Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: