Gmina Gryfice
Powróć do: Kultura

Koło Gospodyń Miejskich w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Miejskich w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Kamienna Brama (Dom Pracy Twórczej); 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Kamienna Brama (Dom Pracy Twórczej); 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 91 384 89 23
 • strona www:

Data powstania organizacji: 30.03.2009 r. (data wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych)

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Gabriela Zawadzka

 • telefon: 91 384 89 23

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 15
 • kobiet: 15

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat: 15
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Gabriela Zawadzka

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Gabriela Zawadzka

Cele organizacji:
 1. Działanie i uczestnictwo w życiu kulturalnym;
 2. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
Zadania organizacji:
 1. Organizowanie imprez i spotkań związanych z wystawą prac dotyczących: robótek ręcznych na szydełku, drutach, z papieru, haftu, koronek;
 2. Współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku napotkanych trudności.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Udział w:

 • wystawach cyklicznych,
 • gminno-powiatowych dożynkach,
 • jarmarkach,
 • aukcjach (m.in. Dobra Nowogardzka),
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

Warsztaty w ramach Archidiecezjalnych Dni Młodych 2013r: wyszywanie, kule z bibuły, kule ze wstążki, haft, cekinowe owoce.

1 maja br. godz. 15.00-17.45 Dom Pracy Twórczej
2 maja br. godz. 14.45-17.15 Dom Pracy Twórczej

Osiągnięcia, sukcesy:

I miejsce w kategorii dziewiarstwo p. Alicja Staszczyk -Łobeska Baba Wielkanocna 24.03.2013r;

Galerie:

Foto: Gabriela Zawadzka