Gmina Gryfice
Powróć do: Resortowe

Koło Łowieckie DZIK

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Koło Łowieckie DZIK

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

Adres organizacji: ul. Wojska Polskiego 7; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Wojska Polskiego 7; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon:
 • strona www:

Data powstania organizacji: 1953r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 857-10-72-190
REGON: 810837426

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Jerzy Michałowski

 • telefon: 663 172 182

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 38
 • kobiet: 3

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat: 38
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Zygmunt Darol

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Jerzy Michałowski

Cele organizacji:
 1. Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych;
 2. Troska o rozwój łowiectwa;
 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa leśnego Polskie Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących.
Zadania organizacji:
 1. Dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
 2. Organizacja polowań;
 3. Tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
 4. Organizowanie udziału członków w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Szacowanie, wycena i wypłata szkód łowieckich;

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

Utrzymanie Koła jako organizacji.

Osiągnięcia, sukcesy:
 1. Podziękowanie dla Koła Łowieckiego "DZIK" za 50-lecie działalności oraz uświetniającej obchody tej uroczystosci ceremonii poświęcenia sztandaru przez "DARZ BÓR"- Okręgowa Rada Łowiecka (03.05.2003r.);
 2. I miejsce zespołowo w klasie powszechnej- Okręgowe Zawody Polskiego Związku Łowieckiego w strzelectwie myśliwskim (13.06.2010r.).
Uwagi: