Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

LOK - Klub Sportów Obronnych "BASZTA"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Miejski Klub Strzelectwa Sportowego "BASZTA"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Ks. St. Ruta 95; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Ks. St. Ruta 95; 72-300 Gryfice
 • mailowy: r.szeliga@wp.pl
 • telefon: 602 572 363
 • strona www: http://baszta.gryfice.eu/

Data powstania organizacji: 24 kwiecień 2003 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe w Gryficach Nr 12
NIP: 857-18-06-396
REGON: 812605909

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Rafał SZELIGA

 • telefon: 602-572-363

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Wojciech REJ- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Rafał SZELIGA

Cele organizacji:
 1. Wszechstronny rozwój i upowszechnienie wszystkich dyscyplin sportu, zwłaszcza dyscyplin zaliczanych do strzelectwa sportowego,
 2. Angażowanie członków i sympatyków Klubu do różnorodnych form aktywności sportowej dostosowanych do ich wieku i stopnia sprawności,
 3. Zapewnienie miastu i powiatowi gryfickiemu wysokiej rangi w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 4. Pielęgnacja tradycji gryfickiego strzelectwa sportowego,
 5. Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe,
 6. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów wszystkich członków Klubu.
Zadania organizacji:
 1. Organizowanie działalności sportowej w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczanych do strzelectwa sportowego,
 2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych. Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania
 3. Prowadzenie szkoleń i doskonalenia sportowego członków Klubu, działalność wychowawcza i popularyzatorska wśród młodzieży, Umożliwienie uprawiania sportów strzeleckich przez osoby niepełnosprawne. Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu strzeleckiego.
 4. Prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, innych dokumentów i materiałów w zakresie określonym przepisami oraz zgodnie z potrzebami Klubu,
 5. Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na cele statutowe.
 6. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji statutowych celów Klubu.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

zorganizowanie wielu zawodów strzeleckich, turnieje strzeleckie o puchar Burmistrza Gryfic

Osiągnięcia, sukcesy:

Dzięki działalności działaczy Klubu MKSS "BASZTA" w Gryficach można powiedzieć, że obiekt po byłej strzelnicy wojskowej jest zagospodarowany. Odbywają się na nim liczne zawody, na które przyjeżdżają zawodnicy z całego Województwa Zachodniopomorskiego i nie tylko. Odbywają się również liczne treningi nie tylko dla osób będących członkami Klubu lecz również dla policji, straży pożarnej. Organizowane są też liczne spotkania z młodzieżą, na których są przeprowadzane szkolenia z bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią jak i również omówione są zasady strzelectwa. Dodatkowym osiągnięciem jest coraz to większa grupa uczestniczy nie tylko w treningach, ale również na zawodach miejscowych i zamiejscowych.

Uwagi:

HISTORIA

W związku z zamknięciem strzelnicy LOK przy ul. Rodziewiczówny w Gryficach z dniem 01.01.2002 r. strzelcy gryficcy stracili możliwość czynnego uprawiania strzelectwa sportowego. Dlatego też zawodnicy i działacze Klubu Sportów Obronnych „Baszta" zebrali się 26 lutego 2003 r. aby podjąć działania mające na celu możliwość kontynuowania długoletniej tradycji strzelectwa sportowego w Gryficach. Decyzją Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. został utworzony Miejski Klub Strzelectwa Sportowego „Baszta”. Dzięki przychylności Dyrektora Pana Romana Łobożewicza prowadziliśmy działalność strzelecką w Pracowni Technicznej SP Nr 3. Staraniem członków klubu 15 grudnia 2008 r. Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła otrzymaliśmy w użyczenie teren po byłej strzelnicy wojskowej przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, na której uruchomiliśmy strzelnicę sportową. Na strzelnicy rozgrywane są zawody, które już na stałe wpisały się do kalendarza imprez strzeleckich naszego regionu takie jak zawody z okazji WOŚP, zawody o Puchar Burmistrza Gryfic. Dzięki temu obiektowi oraz grupie aktywnie działających członków klubu Gryfice znowu stały się znanym i liczącym się ośrodkiem strzelectwa sportowego. Na naszej strzelnicy trenują nie tylko członkowie naszego klubu, ale również zawodnicy z zaprzyjaźnionego klubu ze Szczecina. Dzięki współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Strzeleckim możliwe było zorganizowanie wielu zawodów w których brali udział zawodnicy nie tylko z Gryfic i Szczecina, ale również zawodnicy z całego regionu (Koszalin, Kołobrzeg, Wałcz, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Gryfino, Świnoujście i wielu innych miast).
Strzelnica Klubu „MKSS Baszta” jest również używana do celów treningowych przez Straż Graniczną oraz policję z KPP Gryfice i KPP Kołobrzeg.