Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Rodziewiczówny 2; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Rodziewiczówny 2; 72-300 Gryfice
 • mailowy: kalinowski-x@wp.pl
 • telefon: 693-373-268
 • strona www:

Data powstania organizacji: 22.09.2008 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe Nr 19
NIP: 857- 188-67-80
REGON: 320575885

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Mariusz JASKULSKI

 • telefon: 693-373-268

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Mirosław KALINOWSKI- sekretarz

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Mirosław KALINOWSKI- sekretarz

Cele organizacji:

Celem Klubu jest rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu.

Zadania organizacji:
 1. Organizowanie sekcji i szkoleń sportowych, otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu.
 2. Troska o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy.
 3. Organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów i imprez sportowych oraz uczestniczy w państwowym wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych.
 4. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: