Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Ludowy Zespół Sportowy "BŁĘKITNI" w Trzygłowie

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Ludowy Zespół Sportowy "BŁĘKITNI" Trzygłów

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: Trzygłów 48a/2; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Trzygłów 48a/2; 72-300 Gryfice
 • mailowy: geno1989@wp.pl; masakra1978@wp.pl
 • telefon: 725-693-350
 • strona www:

Data powstania organizacji: 1970 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe Nr 15
NIP: 857-18-20-083
REGON: 812676418

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Krzysztof WŁODARCZYK

 • telefon: 725-693-350

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:


Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Maciej CYMKIEJ- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Mateusz ZAKRZEWSKI- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizacja bieżących zadań LZS związanych z działalnością w odpowiedniej klasie rozgrywkowej,
 2. Angażowanie zawodników, kibiców i władz do życia sportowego Zespołu,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie imprez sportowych dla członków zespołu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie członkom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Zespołu.
Zadania organizacji:
 1. Współdziałanie z innymi klubami sportowymi,
 2. Współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
 3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, powiatowej i regionalnej,
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej,
 5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Zespołu.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

Herb Rywala