Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Miejski Klub Sportowy "SPARTA" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Miejski Klub Sportowy "Sparta" Gryfice

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Sportowa - stadion; 72-300 Gryfice 

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Sportowa - stadion; 72-300 Gryfice
 • mailowy: spartagryfice@wp.pl
 • telefon: 515-172-316 (stadion)
 • strona www: www.spartagryfice.prv.pl

Data powstania organizacji: 1947r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000002103
NIP: 857-16-78-053
REGON: 811623673

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Prezes Artur Wójcik
V-ce Prezes: Kamil Maślankiewicz
V-ce Prezes: Czesław Bartoszewicz
Sekretarz: Jacek Karczewski
Skarbnik :Mateusz Janowski

 • telefon: 502-345-931 (stadion)

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:
Osoba odpowiedzialna za finanse: Wojciech MARCZEWSKI
Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Wojciech MARCZEWSKI

Cele organizacji:
 1. Propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców miasta i gminy Gryfice,
 2. Zrzeszenie osób pragnących uprawiać różne dyscypliny sportu oraz stworzenie im odpowiednich warunków do uprawiania i uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych.
Zadania organizacji:
 1. Organizacja sekcji sportowych, drużyn, zespołów ćwiczących itp. dla uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych, a także branie udziału w imprezach organizowanych przez inne kluby i organizacje sportowe,
 2. prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych w formie treningów, obozów i innych zajęć,
 3. organizowanie zawodów i imprez sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, a także branie udziału w imprezach organizowanych przez inne kluby i organizacje sportowe,
 4. rozwijanie w różnych formach propagandy kultury fizycznej i sportu,
 5. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu poprzez zabezpieczenie właściwych urządzeń i sprzętu, materiałów szkoleniowych, funduszy itp.,
 6. organizowanie życia towarzyskiego wśród członków klubu,
 7. współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 8. prowadzi działalność gospodarczą w ustalonym zakresie.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
 1. Regularne spotkania zawodników na treningach pod opieką trenerów i instruktorów przyczyniło się do integracji różnych grup młodzieżowych seniorów, juniorów, trampkarzy i oldbojów owocujące w rozgrywki towarzyskie.
 2. Wdrażanie wśród młodzieży sportu kwalifikowanego uczy systematycznego działania i zachowania odpowiednich reguł, które zaprocentują w dorosłym życiu.
 3. Stopniowe wprowadzanie nowych zasad w szerszym niż do tej pory zakresie budzi zainteresowanie lokalnej społeczności- rodzice chcą posyłać dzieci do Klubu, w którym sami trenowali.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację: Drużyna seniorów Sparty treningi ma w dniach : poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki godz. 19-00,

Terminarz drużyny seniorów Sparty dostępny pod adresem: http://www.zzpn.pl/images/stories/pliki/TERMINARZE/KL_A_gr.1pdf.pdf

Więcej informacji na facebook'owym profilu Klubu.

Osiągnięcia, sukcesy, galerie:

Rocznik 2003 zajął V miejsce a rocznik 2002 II miejsce
foto, info: facebook

Prezentacja drużyn

Prezentacja drużyn podczas turnieju w Resku
fot. Sylwia Zielińska, info: facebook

Prezentacja drużyn

Uwagi: