Gmina Gryfice
Powróć do: OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernówku

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernówku

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: Przybiernówko 53; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Przybiernówko 53; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 91 384 13 94
 • strona www:

Data powstania organizacji: 15.03.2006 r. (data wpisu do rejestru stowarzyszeń)

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000252074
NIP: 857-188-21-50
REGON: 812541730

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Ryszard BIDLER- prezes zarządu

 • telefon: 91 384 13 94

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Adam JASIŃSKI- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Andrzej MAZUR- sekretarz

Cele organizacji:
Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

OSP w Przybiernówku

 

Foto: W. Koziorowski