Gmina Gryfice
Powróć do: Ochrona środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRYFICE NA LATA 2016-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020 został podjęty uchwałą nr XXIV/216/2016 podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryficach, która odbyła się 22.06.2016 r. Treść uchwały dostępna jest tutaj.