Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz/Rej.w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy: pzerii.gryfice@gmail.com
 • telefon: 91 385 32 65
 • strona www: https://www.facebook.com/pzerigryfice

Data powstania organizacji: 1964 rok

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000109984
NIP: 857-190-99-95
REGON: 000776019-2727

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Anna TCHOROWSKA- przewodnicząca | Telefon: 691 841 385

 • Zastępca  Urszula Jasińska
 • Zastępca   Wiesław Smalec
 • Sekretarz  Stanisława Bogdanowska
 • Skarbnik Irena Prusakiewicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca : Wanda Żankowska
członek   Teresa Kulka
członek   Janusz Krawczyk

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 809
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:
Składki członkowskie:  36,- rocznie

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:

Cele organizacji:

Związek zrzesza emerytów rencistów i inwalidów :

1/ poprawa warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej,  oraz innymi organizacjami pozarządowymi
2/ integracja ,aktywizacja emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego,sportowego i turystycznego:
3/reprezentowanie interesów członków związku wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Zadania organizacji:

Działalność Związku oparta jest na realizacji zadań statutowych i  uchwałach programowych Zarządu Głównego Związku i wytycznych Zarządu Okręgowego. Zadania realizowane są przy ścisłym współdziałaniu z Zarządem Okręgowym i władzami lokalnymi oraz samorządowymi.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

1/ Organizacja paczek świąteczno noworocznych dla seniorów.
2/ Dzień Babci i dziadka.
3/ Zawody Nordic walking i rowery Bażyna -Pogorzelica.
4/  Organizacja wycieczek                                                                                                             
5/ Organizacje pikników integracyjnych
6/ Cykliczne spotkania w Gryfickim Domu Kultury
7/ Spotkania z osobami z dziedziny kultury oraz innych dziedzin społecznych.
8/ Warsztaty aktorskie i pierwsze występy w Janowie.
9/ Organizacja Dnia Seniora
10/ Organizacja spotkania opłatkowego.

Przedsięwzięcia realizowane są sukcesywnie do ustalonych uchwałami terminów i dat.

Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: