Gmina Gryfice
Powróć do: Resortowe

Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Koło Nr 3 Gryfice- Miasto

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Koło Nr 3 Gryfice- Miasto

Forma prawna: stowarzyszenie kulturalno- oświatowe

Adres organizacji: 72-300 Gryfice; ul. Wojska Polskiego 23 (Miejska Biblioteka Publiczna)

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Witold Koziorowski, ul. 11 listopada
 • mailowy: witek_k-50@o2.pl
 • telefon: 609804889
 • strona www:

Data powstania organizacji: 1 sierpnia 1955r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 852-211-58-41
REGON: 000777415

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Witold Koziorowski

 • telefon: 609804889

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 15
 • kobiet: 2

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat: 9
 • powyżej 65 lat: 6

Roczny budżet organizacji: składki członkowskie, odprowadzane w 100% do ZO w Szczecinie

Osoba odpowiedzialna z finanse: Zdzisław Brzozowski- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Witold Koziorowski

Cele organizacji:
 1. stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających realizację ich zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych,
 2. reprezentowanie interesów Związku wobec władz i społeczeństwa,
 3. promowanie osiągnięć członków oraz Związku w kraju i za granicą,
 4. popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą,
 5. ochrona członków przed działaniami na szkodę ich kolekcjonerstwa,
 6. doskonalenie zasad i problemów kolekcjonerstwa,
 7. kształtowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym,
 8. reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym,
 9. inspirowanie i wspomaganie zainteresowań kolekcjonerskich, w tym filatelistycznych wśród młodzieży
Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
 1. Praca z młodymi filatelistami W MKF (MKF NR 11 PRZY SZKOLE NR 4 W GRYICACH, NR 10 W GOLCZEWIE)
 2. Udział w 51 Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym ,
 3. Udział w spotkaniu integracyjnym młodych filatelistów Pomorza Zachodniego w Zalesiu 7.06.2013 r.
 4. Przygotowanie zabiorów młodzieżowych na wystawę filatelistyczną w Koszalinie (październik),
 5. Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów,
 6. Dzień Filatelisty ,
 7. Udział młodych filatelistów w konkursach filatelistycznych.
Osiągnięcia, sukcesy:
 1. Członkowie koła zorganizowali 38 pokazów filatelistycznych z okazji różnych uroczystości odbywających się w Gryficach,
 2. Koło PZF Gryfice miasto prowadzi kronikę od 1955 r. Na wystawie filatelistycznej w Szczecinie kronika została wyróżniona dyplomem w randzie medalu srebrnego w klasie literatury,
 3. Koło w 2005 r. odznaczono srebrną honorową odznaką PZF za całokształt działalności na rzecz filatelistyki,
 4. W 2012 r. koło wyróżnione odznaką 50-lecia PZF i taka samą odznakę otrzymało MKF w Golczewie,
 5. 31. członków było wyróżnionych różnymi odznakami i medalami za działalność filatelistyczną,
 6. Praca z młodzieżą
 7. Członkowie koła pracują również w zarządzie MKFw szczecinie,
 8. Wydajmy kartek pocztowe beznominałowe, znaczki pocztowe okolicznościowe, datowniki okolicznościowe
 9. Promocja poprzez radio, telewizję, prasę
 10. 3 członków naszego koła: p. Klaudiusz Różycki, Witold Koziorowski oraz Andrzej Giera- za swoją działalność w filatelistyce zostali wpisani do złotej pamiątkowej księgi zasłużonych dla okręgu szczecińskiego, a później zachodniopomorskiego PZFw Szczecinie.
Uwagi: