Gmina Gryfice
Powróć do: Zdrowie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 4 w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 4 Gryfice

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

Adres organizacji: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 697 604 105
 • strona www:

Data powstania organizacji:

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:0000037573
NIP: 554-031-30-24
REGON: 001104948

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Irena Dębicka

 • telefon: 697 604 105

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:132
 • kobiet: 72

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:1900zł

Osoba odpowiedzialna z finanse: Irena Dębicka

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Irena Dębicka

Cele organizacji:
 1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.
 2. Współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.
 3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez:
  a) działalność wydawniczą,
  b) szkolenia,
  c) turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe,
  d) prasę, radio, telewizję, internet.
 4. Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo propagowane poprzez:
  a) spotkania głównie w kołach,
  b) organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych,
  c) organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
 5. Udzielanie różnorakiej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków poprzez:
  a) poradnictwo prawne,
  b) reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji,
  c) udzielanie w miarę możliwości poprawy materialnej i sprzętowej.
 6. Dbanie o rozwój stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.
Zadania organizacji:
 1. Organizowanie szkoleń związanych z różnymi powikłaniami jakie niesie ta choroba,
 2. Współpraca na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,
 3. Udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom stowarzyszenia,
 4. Tworzenie i gromadzenie w miarę możliwości funduszy na cele organizacyjne stowarzyszenia,
 5. Umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Organizowanie wypoczynku nad morzem, wycieczki integracyjne w czerwcu każdego roku;

Konferencja na temat szkodliwości picia alkoholu u osób cierpiących na choroby ukłądu krążenia, serca i cukrzycę, która odbyła się w dniu 10.07.2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Jej celem było przekazanie szerokiej informacji na temat szkód, jakie powoduje nadużywanie alkoholu u osób cierpiących na choroby układu krążenia, serca i cukrzycę. Konferencja zorganizowana z udziałem lekarza specjalisty i skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Gryfice. Podczas konferencji zostały przeprowadzone badania na obecność cukru we krwi oraz badanie trójglicerydów i cholesterolu wśród uczestników konferencji.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
 1. 5-dniowa wycieczka integracyjna w Bieszczady w czerwcu 2013 r.
 2. 10-dniowy wypoczynek w Międzyzdrojach (czerwiec, sierpień, wrzesień)
Osiągnięcia, sukcesy:

Do osiągnięć zaliczamy wyczulenie naszego społeczeństwa na zdrowy tryb życia.

Uwagi: