Gmina Gryfice
Powróć do: Zdrowie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: ul. 3 Maja 4; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: 3 Maja 4; 72-300 Gryfice
 • mailowy: zk.gryfice@psouu.org.pl
 • telefon: 91 384 26 16
 • strona www: http://psouugryfice.pl/

Data powstania organizacji: 1993 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000064590
NIP: 857-10-65-669
REGON: 811179787

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Wincenty Heilik- prezes

 • telefon:

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Krzysztof Zbytnik- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Tomasz Jędzura- sekretarz

Cele organizacji:

Wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania rodzin.

Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozów oraz poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach systemu Stowarzyszenia.

Zadania organizacji:
 • współpraca z organizacjami i instytucjami z innych państw (szkolenia kadry, wymiana doświadczeń, wspólny wypoczynek, wspólne imprezy kulturalne). 
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Koło organizuje szereg imprez sportowych i kulturalnych zarówno dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i sprawnych:

 • bale karnawałowe,
 • walentynki,
 • udział w wyzwoleniu Gryfice,
 • giełdy wielkanocne,
 • warsztaty wielkanocne,
 • teatrzyki,
 • warsztaty malarskie
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: