Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Powiatowy Ludowy Klub Sportowy "CHROBRY" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Powiatowy Ludowy Klub Sportowy "CHROBRY" Gryfice

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Wałowa 18; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Wałowa 18; 72-300 Gryfice
 • mailowy: chrobry.gryfice@o2.pl
 • telefon: 662-049-362
 • strona www:

Data powstania organizacji: 01.01.1999 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe Nr 1
NIP: 857-19-90-086
REGON: 811073244

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Ewa PRZYBYSZ- prezes

 • telefon: 662-049-362: koordynator do spraw szkolenia Janusz PRZYBYSZ

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Ewa PRZYBYSZ

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Szymon ŁYSIAK- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 5. Organizowanie uczniom wszystkich szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 6. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 7. Szkolenie utalentowanej młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych (obozy, treningi, zgrupowania sportowe),
 8. Współpraca w zakresie rozwoju sportu na danym terenie, z klubami, organizacjami sportowymi, instytucjami państwowymi,
 9. Współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami powiatu gryfickiego.
Zadania organizacji:

Klub realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Organizacja cyklicznych zawodów lekkoatletycznych dla dzieci na boisku "Orlik 2012"- "Czwartki lekkoatletyczne" 5 edycji wiosennych, 4 edycje jesienne

Organizacja masowej imprezy dla mieszkańców gminy- "Polska biega" 2012 oraz gryfickiego crossu przełajowego.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w czynnym uprawianiu sportu- udział w rozgrywkach piłkarskich, organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej wśród młodzieży- nauczanie podstawowych technik, zasad, przepisów, taktyk gry.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:

Zarząd Powiatowego Klubu Sportowego Chrobry Gryfice informuje, że w roku 2012 organizował imprezy, zawody lekkoatletyczne dla dzieci szkół podstawowych- "Czwartki Lekkoatletyczne", dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkolenie w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych oraz starty w mitingach dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w piłce ręcznej- dziewczęta uczestniczyły w turniejach piłki ręcznej. Młodzieżowy zespół chłopców w kategorii juniorów w piłce ręcznej- zespół uczestniczy w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Piłki Ręcznej. Klub ponawia ofertę na kontynuację prowadzenia i organizowania zawodów dla dzieci i młodzieży szkół gryfickich oraz szkolenia w wybranych dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyki i piłki ręcznej.

Galerie:

Powiatowy Ludowy Klub Sportowy "CHROBRY" w Gryficach

XVII Międzynarodowy Bieg Uliczny o "Sztachetkę" w Płotach, 21.09.2013 r.