Gmina Gryfice
Powróć do: Sołectwa

Przybiernówko

Przybiernówko 27, 72-300 Gryfice
  1. Pan Krzysztof CZARNECKI Sołtys Sołectwa Przybiernówko
  2. Pan Daniel Kurek Członek Rady Sołeckiej
  3. Pani Monika Mikulska Członek Rady Sołeckiej
  4. Pan Grzegorz Szredziński Członek Rady Sołeckiej
  5. Pan Przemysław Smoliński Członek Rady Sołeckiej
  6. Pani Alicja Tyszer-Choińska Członek Rady Sołeckiej
  7. Pani Justyna Pupka Członek Rady Sołeckiej
  8. Pan Paweł Czernecki Członek Rady Sołeckiej