Gmina Gryfice
Powróć do: Społeczne

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ZIEMIA GRYFICKA

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ZIEMIA GRYFICKA

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Rodziewiczówny 2; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Rodziewiczówny 2; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 91 38 53 285
 • strona www:

Data powstania organizacji: 2005 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 857-18-45-628
REGON: 320112984

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Roman ŁOBOŻEWICZ

 • telefon: 91 38 53 285

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Joanna Macyńska-Dmiterczuk

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Przemysław Kubalica

Cele organizacji:

Inicjowanie wspieranie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost aktywności społeczności lokalnych w sferze społecznej o gospodarczej.

Zadania organizacji:
 1. Kreowanie polityki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z organami samorządowymi gminy,
 2. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i szkoleniowej,
 3. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, w tym dot. spraw: przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwoju demokracji lokalnej, oświaty, kultury, ekologii, historii, powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminach i regionie,
 4. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. Prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców,
 6. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich,
 8. Podtrzymanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Realizacja projektów:

Małe granty do 50000zł:

 • „Głowa do góry”,
 • „Nasze Dzieci”,
 • „Dajmy sobie szansę”,
 • „Od ucznia do zatrudnienia”,
 • „Tanie wybieranie”,
 • „Tanie Ubieranie”
 • „Ku lepszej przyszłości”.
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: