Gmina Gryfice
Powróć do: Zdrowie

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "AMAZONKI"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "AMAZONKI"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: pl. Zwycięstwa 37 lok. 311; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Okrzei 8, 72-320 Trzebiatów
 • mailowy: amazonka1960@go2.pl
 • telefon: 603 058 593; 91 386 35 10
 • strona www: http://www.amazonki.com.pl/ 

Amazonki- Stowarzyszenie Warszawa

Data powstania organizacji: 2006 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000265528
NIP: 857-18-60-065
REGON: 320278727

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Maria NAJDOWSKA- prezes, Danuta ROZBICKA- wiceprezes

 • telefon: 603 058 593

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 40
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:

Cele organizacji:

Celem Klubu jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi, oparta na zasadzie samopomocy.

Cel ten będzie realizowany poprzez: 1.organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy; 2.udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym dotkniętym rakiem piersi będących w skrajnie trudnej sytuacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Regulaminem. 3.podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członkiń; 4.tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi; 5.włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi; 6.nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w kraju i za granicą; 7.organizowanie spotkań "problemowych", towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członkiń Klubu, 8.organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej; 9.organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członkiń Klubu np.: densytometrycznych, ginekologicznych itp.; 10.prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania; 11.organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek, jako grup wsparcia i samopomocy; 12.współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych; 13.udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi 14.pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych

Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: